ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

10 Ιουν 2010

Fwd: ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ! ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΝΤΥΛΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 23           περιοδικό
Κοντυλιές
ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΝΤΥΛΙΑ:  Μουσικό Μοτίβο, Συχνά επαναλαμβανόμενη μελωδία με σχετικά μεγάλη ελευθερία αυτοσχεδιασμού στην Κρητική Μουσική. Αντίστοιχος όρος είναι η "μελωδική γραμμή" στην εκκλησιαστική βυζαντινή μας μουσική (Νίκος Μαστοράκης)

http://sfakaonline.blogspot.com