ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

27 Απρ 2011

AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΣΦΑΚΑΣ: Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαϊου 2011 και ώρα 6 ΜΜ στο χώρο του γραφείου του Συν/σμού

 

 

AΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

   ΣΦΑΚΑΣ                                                                                       Σφάκα   25-4-2011

 

 

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                ΓΕΝΙΚΗΣ    ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο   20  του  Καταστατικού  του  Συν/σμού   μας   και  την   απόφαση   του  Διοικητικού  Συμβουλίου   αριθ.  15/ 25-4-2011    συγκαλούμε   Έκτακτη  Γενική   Συνέλευση   των μελών   για  ενημέρωση  και λήψη  απόφασης   για  το  παρακάτω  θέμα :

       

1.      Ενημέρωση   των μελών   για  τη αδυναμία καταβολής  των  δόσεων  των δανείων  του  Συν/σμού  στην Παγκρήτια  Τράπεζα  λόγω   της μειωμένης   παραγωγής  ελαιολάδου  και  της έλλειψης  άλλων  εσόδων και  δυνατοτήτων  αποπληρωμής  των  δανείων .

2.      Ενημέρωση  για  τις  απαιτήσεις   της  εγγυήτριας  Εταιρείας  ΑΛΦΑ  ΛΑΒΑΛ  εφόσον  κληθεί από  την Τράπεζα  να καταβάλει  το ποσό  των  δόσεων  του  Συν/σμού .

        

Η  Γενική  Συνέλευση  θα  πραγματοποιηθεί  την Κυριακή   1 Μαϊου 2011   και ώρα  6 ΜΜ   στο  χώρο  του   γραφείου  του  Συν/σμού .

             Έχουμε  σε  προηγούμενες  Συνελεύσεις  επισημάνει   την ανάγκη   συμμετοχής    όλων  των συνεταίρων   στις Γενικές  Συνελεύσεις    για  τη λήψη  των αποφάσεων   που  αφορούν  τα  προβλήματα   και  τις   ανάγκες   του  Συν/σμού .

Ιδιαίτερα  στην Συνέλευση  αυτή απαιτείται  η  παρουσία όλων καθόσον  το πρόβλημα   είναι  πολύ  σοβαρό και  απειλείται η  βιωσιμότητα  και  το  μέλλον  του Συν/σμού και είναι  απαράδεκτο  να  αδιαφορούμε  με  τη  στάση  μας   αλλά  να ρίχνουμε  τις ευθύνες  στους  άλλους.

           Σας  καλούμε  λοιπόν   να  παραβρεθείτε   στη Γενική  Συνέλευση   για  να   ενημερωθείτε  και  να  εκφράσετε  τις  προτάσεις και  τις  απόψεις σας  για  την αντιμετώπιση  του  προβλήματος  και  εξεύρεση λύσης  

  

    Επειδή  κατά   την πρώτη   Συνέλευση  ως  συνήθως  είναι   δύσκολο  να  υπάρξει  απαρτία   γιαυτό   η  Γενική  Συνέλευση  θα  επαναληφθεί  την επόμενη  

                              Κυριακή   8 Μαϊου   και  ώρα   6 ΜΜ

στο  χώρο  του  γραφείου  του  Συν/σμού   με  τα  παραπάνω  αναφερόμενα   θέματα   της  ημερήσιας  διάταξης .

 

                                                                                    ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                         Κ.  ΣΟΛΥΔΑΚΗΣ www.romioi.com