ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

27 Απρ 2011

Βουλγαρία. Το πέμπτο πιο συνετό κράτος εις ό,τι αφορά την οικονομία στην ΕΕ

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η γειτονική μας Βουλγαρία (παρά το ότι εισήλθε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) εμφανίζεται να είναι μια από τις πιο σταθερές οικονομίες στον μπλοκ των 27 μελών. Σύμφωνα με πληροφορίες της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2010 είναι μόλις 2,269 δισεκατομμύρια λέβα (3,2% της χώρας; του ΑΕΠ) (Στην Ελλάδα φέτος είναι 10% και πέρσι 16%). 
Έτσι, η Βουλγαρία έχει την πέμπτη πιο οικονομικά πειθαρχημένη οικονομία στην ΕΕ, μετά το Λουξεμβούργο (-1,7%), Φινλανδία (-2,5%) και τη Δανία (-2,7%). Η Εσθονία έχει την πιο συνετή οικονομία της ΕΕ με έλλειμμα του προϋπολογισμού, ύψους μόνο 0,1% του ΑΕΠ της.

 Σε τοπικό επίπεδο, ορισμένοι βουλγαρικοί δήμοι ανέφεραν δημοσιονομικό πλεόνασμα 248 εκατ. λέβα (δηλαδή περί τα 124 εκ. Ευρώ, 1 Ευρώ ίσον περίπου 2 Λέβα) για το 2010.

Επίσης όπως δήλωσε η Βουλγαρική Κυβέρνηση το έλλειμα στον προϋπολογισμό τους  αναμένεται να συρρικνωθεί σε μόλις 0,5%  του ΑΕΠ της χώρας μέχρι το 2014.

Ν. Ε. Μαστοράκης
Καθηγητής Πολυτεχνείο Σόφιας