ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

4 Μαΐ 2011

Οι δηλώσεις έφραξαν το σύστημα. Νέα παράταση από το υπ. Οικονομικών μετά την ηλεκτρονική ανεπάρκεια

Η αδυναμία των ηλεκτρονικών συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών να
δεχθεί μεγάλο όγκο δηλώσεων εντός των αρχικών προθεσμιών υποχρέωσε την
πολιτική ηγεσία να δώσει νέα παράταση, προκειμένου να αποφύγει μια
ενδεχόμενη κατάρρευση. Επιπλέον, κάποιοι δημόσιοι φορείς και
ασφαλιστικά Tαμεία δεν έχουν αποστείλει ακόμη στους φορολογουμένους
δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση
των φορολογικών δηλώσεων. Ετσι, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών
Δημήτρη Κουσελά, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των
δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους είναι από τις 17 έως τις 31
Μαΐου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Οσοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά έχουν προθεσμία έως τις 15
Ιουνίου, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Παράταση έως τις 20 Μαΐου δόθηκε και στους
ελεύθερους επαγγελματίες, όσους έχουν ατομική επιχείρηση και
εισοδήματα από ακίνητα, καθώς η προθεσμία εξέπνεε αύριο. Η καθυστέρηση
στην υποβολή των δηλώσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην
είσπραξη των φόρων, ενώ πολλοί φορολογούμενοι θα απολέσουν τη
δυνατότητα καταβολής της οφειλής τους σε δόσεις. (KAΘHMEΡINH)