ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

1 Μαΐ 2011

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ. 'Eτσι θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και θα μπορέσει η Κυβέρνηση (η εκάστοτε κυβέρνηση) να βρει πόρους για ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΠΑΡΟΧΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ με κατάλληλη αναδιανομή του πλούτου (με καθολική εφαρμογή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και πάταξη της απίστευτης φοροδιαφυγής) Αλλά για να γίνει αναδιανομή πλούτου, χρειάζεται ... ΠΛΟΥΤΟΣ!

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ σημαίνει 
  • Επενδύσεις
  • Εργοστάσια
  • Παραγωγή
  • Διευκολύνσεις των επενδυτικών Funds 
  • Ιδιωτικοποιήσεις
  • Εγκατάλειψη της αριστεράς φιλολογίας και αριστεράς αμπελοφιλοσοφίας που μαστίζει την μεταπολεμική Ελλάδα
  • Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο
  • Περιορισμός του Δημοσίου Τομέα

'Eτσι θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και θα μπορέσει η Κυβέρνηση (η εκάστοτε κυβέρνηση) να βρει πόρους για ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΠΑΡΟΧΕΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ με κατάλληλη αναδιανομή του πλούτου (με καθολική εφαρμογή ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και πάταξη της απίστευτης φοροδιαφυγής) Αλλά για να γίνει αναδιανομή πλούτου, χρειάζεται ... ΠΛΟΥΤΟΣ!

Ο Σοσιαλισμός δεν νοείται σήμερα με τον τρόπο που εννοείτο στην δεκαετία του ΄80
Άλλο τότε, άλλο σήμερα!