ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

2 Μαΐ 2012

ΚΑΛΑ ΝΕΑ. Αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «CCC» από
το καθεστώς της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (Selective Default),
προχώρησε σήμερα ο οίκος Standard & Poor's. Μάλιστα, οι προοπτικές της
αξιολόγησης είναι σταθερές. Η σημερινή κίνηση του οίκου αξιολόγησης
ακολουθεί την ολοκλήρωση του PSI για τα ομόλογα υπό ξένο δίκαιο στις
25 Απριλίου.
Σε αναβάθμιση της Ελλάδας προχώρησε η Standard & Poor's