ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

11 Σεπ 2012

Στατιστικά Στοιχεία χθεσινής ημέρας

Κάμετε κλικ στην πιο πάνω φωτογραφία.

Στατιστικά Στοιχεία χθεσινής ημέρας. Παρατηρούμε ότι μας διαβάζουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρίτη χώρα από την οποία παίρνουμε επισκέψεις είναι η Ρουμανία.