ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

11 Σεπ 2012

Έρχεται νέο κύμα απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα

Περαιτέρω μειώσεις στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν αναμένουν οι
Έλληνες εργοδότες, κατά το δ' τρίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα
αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για τις προοπτικές απασχόλησης
της Manpower.
Το 65% των εργοδοτών δεν προβλέπουν κάποια μεταβολή στον αριθμό των
εργαζομένων, το 9% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση των ατόμων που
απασχολούν και το 25% μείωση, με αποτέλεσμα οι συνολικές προοπτικές
απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -16%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές διακυμάνσεις ο δείκτης των συνολικών
προοπτικών απασχόλησης για το διάστημα Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012
διαμορφώνεται στο -15%, διατηρώντας το αρνητικό του πρόσημο για 11ο
συνεχόμενο τρίμηνο.
Η έρευνα της Manpower για τις προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα
διεξάγεται από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, μέσω συνεντεύξεων σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα εργοδοτών (750 για το Δ' τρίμηνο του 2012) του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από το σύνολο των τομέων της εθνικής
οικονομίας.
Ο δείκτης παραμένει σχετικά σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο, αλλά εμφανίζει μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων, σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανά τομέα οικονομικής
δραστηριότητας προκύπτει ότι οι εργοδότες και στους 9 τομείς αναμένουν
ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν
θα μειωθεί. Μεγαλύτερες μειώσεις αναμένονται στον κλάδο του Τουρισμού,
όπου ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης κατρακυλά στο
-29%.

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα
<<Η εικόνα της απασχόλησης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ελλήνων
εργοδοτών, παραμένει ζοφερή για 11ο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι δραματικές
επιπτώσεις της κρίσης χρέους στην τοπική αγορά μεγεθύνονται από την
οικονομική αβεβαιότητα, που πλέον χαρακτηρίζει έντονα και την ευρύτερη
περιφέρεια της Ευρώπης.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελαφρά σημάδια ανάκαμψης που παρατηρούμε σε
κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά δεν μας κάνουν να νιώσουμε
περισσότερο αισιόδοξοι>>, σχολίασε η δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα
Σύμβουλος της ManpowerGroup.
<<Η οικονομική ανάπτυξη δύσκολα θα επιτευχθεί σε ένα περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από διαρκή αναβλητικότητα στην υλοποίηση εκείνων των
δομικών αλλαγών που απαιτούνται για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και
την προσέλκυση επενδύσεων>>.