ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

30 Αυγ 2014

Δύο παγκοσμίου φήμης επιστήμονες της κβαντικής θεωρίας, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη της ψυχής.

Δύο παγκοσμίου φήμης επιστήμονες της κβαντικής θεωρίας, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη της ψυχής. www.romioi.com

Η επιθανάτια εμπειρία συμβαίνει όταν οι κβαντική ουσίες που αποτελούν την ψυχή εγκαταλείψουν το νευρικό σύστημα και εισάγονται στο σύμπαν γενικότερα, σύμφωνα με μια αξιόλογη θεωρία που προτείνεται από τους δύο διαπρεπείς επιστήμονες.

Η ιδέα τους πηγάζει από την αντίληψη του εγκεφάλου που είναι σαν ένας βιολογικός υπολογιστής, “με 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και τις συναπτικές συνδέσεις τους, που ενεργούν ως δίκτυα πληροφόρησης”, οι οποίες μπορούν να παραμείνουν στο σύμπαν, ακόμη και μετά το θάνατο, εξηγώντας τις αντιλήψεις εκείνων που είχαν σχεδόν μία εμπειρία θανάτου.

Ο Αμερικανός Dr Stuart Hameroff και ο Βρετανός φυσικός Sir Roger Penrose ανέπτυξαν την κβαντική θεωρία της συνείδησης υποστηρίζοντας ότι οι ψυχές μας περιέχεται μέσα σε δομές που ονομάζονται μικροσωληνίσκοι που ζουν μέσα στα κύτταρα του εγκεφάλου μας.

Σε μια επιθανάτια εμπειρία οι μικροσωληνίσκοι χάνουν την κβαντική τους κατάσταση, αλλά οι πληροφορίες στο εσωτερικό τους δεν καταστρέφονται. Ή σε απλούς όρους, η ψυχή δεν πεθαίνει αλλά επιστρέφει στο σύμπαν. Έτσι, είναι δεκτό ότι οι ψυχές μας είναι περισσότερο από την αλληλεπίδραση των νευρώνων στον εγκέφαλο. Στην πραγματικότητα κατασκευάζονται από την ίδια τη δομή του σύμπαντος – και μπορεί να υπάρχουν από την αρχή του χρόνου.

Ας πούμε ότι η καρδιά σταματά να χτυπά, το αίμα σταματά να ρέει, τότε οι μικροσωληνίσκοι χάνουν την κβαντική τους κατάσταση αλλά η κβαντική πληροφορία εντός των μικροσωληνίσκων δεν καταστρέφεται, δεν μπορεί να καταστραφεί, διανέμεται και διαχέεται στο σύμπαν γενικότερα.

Εάν ο ασθενής έχει αναβιώσει, από αυτή την κατάσταση τότε οι κβαντικές πληροφορίες μπορεί να πάνε πίσω στους μικροσωληνίσκους και ο ασθενής λέμε ότι είχε μια εμπειρία κοντά στο θάνατο. Σε περίπτωση όμως θανάτου του ασθενούς, η κβαντική πληροφορία μπορεί να υπάρξει έξω από το σώμα του επ’ αόριστον – ως ψυχή.

Γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για την ψυχή; (Tom Robbins)

Η κβαντική θεωρία θεωρείται γενικά σαν μια απ’ τις πιο επιτυχημένες επιστημονικές θεωρίες που διατυπώθηκαν ποτέ. Αλλά ενώ η μαθηματική περιγραφή του κβαντικού κόσμου επιτρέπει, οι πιθανότητες των πειραματικών αποτελεσμάτων να είναι υπολογίσιμες με υψηλό βαθμό ακρίβειας, δεν υπάρχει ομοφωνία στο τι σημαίνει σε εννοιολογικούς όρους.

Κβαντική αβεβαιότητα: Σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας, η θέση και η ορμή ενός υποατομικού σωματιδίου, δεν μπορούν να υπολογισθούν ταυτόχρονα, με ακρίβεια μεγαλύτερη απ’ αυτή που ορίζει η σταθερά του Plank. Κι αυτό επειδή, σε κάθε μέτρηση, ένα σωματίδιο πρέπει να αλληλεπιδράσει με ένα τουλάχιστον φωτόνιο ή κβάντα ενέργειας, το οποίο δρα και σαν σωματίδιο και σαν κύμα και το επηρεάζει με απρόβλεπτο και ανεξέλεγκτο τρόπο.

Μια ακριβή μέτρηση της θέσης ενός ηλεκτρονίου σε τροχιά, μέσω μικροσκοπίου για παράδειγμα, απαιτεί τη χρήση μικρού μήκους κύματος φωτός, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται στο ηλεκτρόνιο μια μεγάλη αλλά απρόβλεπτη ορμή. Απ’ την άλλη μεριά, μια ακριβή μέτρηση της ορμής του ηλεκτρονίου, απαιτεί κβάντα φωτός πολύ χαμηλής ορμής (και γι’ αυτό μεγάλου μήκους κύματος), κάτι που οδηγεί σε μεγάλη γωνία περίθλασης στο φακό και κακό προσδιορισμό της θέσης.

Αλλά, σύμφωνα με τη συνηθισμένη ερμηνεία της κβαντικής φυσικής, όχι μόνο μας είναι αδύνατο να υπολογίσουμε ταυτόχρονα τη θέση και την ορμή ενός σωματιδίου με ίδια ακρίβεια, αλλά και ένα σωματίδιο δεν έχει καλά καθορισμένες ιδιότητες όταν δεν αλληλεπιδρά με ένα όργανο μέτρησης. Γι’ αυτό, η αρχή της αβεβαιότητας συνεπάγεται ότι, ένα σωματίδιο δεν μπορεί ποτέ να βρίσκεται σε ακινησία, αλλά υπόκειται σε σταθερές ταλαντώσεις ακόμα κι όταν δεν διεξάγεται κάποια μέτρηση και αυτές οι ταλαντώσεις υποτίθεται ότι δεν έχουν καθόλου αιτία.

Με άλλα λόγια, ο κβαντικός κόσμος πιστεύεται ότι χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη αιτιοκρατίας, εγγενή ασάφεια και αμείωτη ανομία. Όπως το θέτει ο σύγχρονος φυσικός David Bohm «υποτίθεται ότι σε κάθε πείραμα, το ακριβές αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί, είναι εντελώς αυθαίρετο, με την έννοια ότι δεν έχει σχέση με οτιδήποτε άλλο που υπάρχει ή που έχει υπάρξει στον κόσμο.»

Ο Bohm (ibid, σελ. 95) θεωρεί ότι, η εγκατάλειψη της αιτιότητας υπήρξε πολύ βιαστική: «είναι αρκετά πιθανό, ενώ η κβαντική θεωρία και μαζί της και η αρχή της απροσδιοριστίας είναι έγκυρες με πολύ βαθμό προσέγγισης σε ένα συγκεκριμένο πεδίο παύουν και οι δύο να είναι έχουν αξία σε νέα πεδία κάτω απ’ αυτό το οποίο η σύγχρονη θεωρία είναι εφαρμόσιμη. Έτσι, το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει βαθύτερο επίπεδο αιτιατά καθορισμένης κίνησης, είναι απλά κυκλική αιτιολόγηση, αφού θα προκύψει μόνο αν υποθέσουμε προκαταβολικά ότι δεν υπάρχει τέτοιο επίπεδο.» Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι φυσικοί αρκούνται να δεχθούν την υπόθεση του απόλυτα τυχαίου. Θα επιστρέψουμε σ’ αυτό το θέμα αργότερα, σε συνδυασμό με την ελεύθερη βούληση.

Ένα κβαντικό σύστημα αναπαριστάται μαθηματικά με μια κυματοσυνάρτηση, που προκύπτει απ’ την εξίσωση Schrodinger. Η κυματοσυνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσουμε την πιθανότητα να βρεθεί ένα σωματίδιο σε κάποιο σημείο του χώρου. Όταν πραγματοποιείται μια μέτρηση, το σωματίδιο βρίσκεται φυσικά σε μία μόνο θέση, αλλά αν η κυματοσυνάρτηση υποτίθεται ότι παρέχει μια πλήρη και επακριβή περιγραφή της κατάστασης του κβαντικού συστήματος – όπως είναι στην συνηθισμένη ερμηνεία – αυτό θα σήμαινε ότι μεταξύ των μετρήσεων το σωματίδιο διαλύεται σε μια «επαλληλία κυμάτων πιθανοτήτων» και είναι δυναμικά παρόν σε πολλά διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα.

Τότε, όταν πραγματοποιείται η επόμενη μέτρηση, αυτό το πακέτο κυμάτων υποτίθεται ότι «διαλύεται» ακαριαία, με κάποιο τυχαίο και μυστηριώδη τρόπο, ξανά σε ένα σωματίδιο σε ορισμένο χώρο. Αυτή η ξαφνική και συνεχή «διάλυση» παραβιάζει την εξίσωση Schrodinger και δεν επεξηγείται περαιτέρω στην συνηθισμένη ερμηνεία.

Αφού η συσκευή μέτρησης που υποτίθεται ότι κάνει την κυματοσυνάρτηση ενός σωματιδίου να καταρρεύσει, είναι φτιαγμένη από υποατομικά σωματίδια, φαίνεται ότι η δική της κυματοσυνάρτηση θα έπρεπε να καταρρέει από άλλη συσκευή μέτρησης (η οποία θα μπορούσε να είναι το μάτι και το μυαλό ενός ανθρώπινου παρατηρητή), η οποία με τη σειρά της χρειάζεται να καταρρεύσει από μία ακόμα συσκευή μέτρησης κ.ο.κ., οδηγώντας σε μια άπειρη διαδρομή προς τα πίσω.

Στην πραγματικότητα, η κοινώς αποδεκτή ερμηνεία της κβαντικής θεωρίας συνεπάγεται ότι όλα τα μακροσκοπικά αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας υπάρχουν σε μια αντικειμενική, ευκρινή κατάσταση μόνο όταν μετριούνται ή παρατηρούνται. Ο Schrodinger επινόησε μια διάσημη ιδέα-πείραμα για να επιδείξει παράλογες συνέπειες αυτής της ερμηνείας. Μια γάτα τοποθετείται σ’ ένα κουτί που περιέχει μια ραδιενεργή ουσία, έτσι ώστε να υπάρχει πιθανότητα 50-50 ένα άτομο να διασπασθεί σε μία ώρα.

Αν ένα άτομο διασπασθεί, προκαλεί την απελευθέρωση ενός δηλητηριώδους αερίου, που σκοτώνει τη γάτα. Μετά από μια ώρα η γάτα υποτίθεται ότι είναι ταυτόχρονα νεκρή και ζωντανή (και καθετί ανάμεσα στα δύο), μέχρι κάποιος να ανοίξει το κουτί και ακαριαία να προκαλέσει την κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης του, σε μια νεκρή ή ζωντανή γάτα.

Ποικίλες λύσεις έχουν προταθεί για το «πρόβλημα μέτρησης» που σχετίζεται με την κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης. Κάποιοι φυσικοί υποστηρίζουν ότι ο κλασικός κόσμος ή μακρόκοσμος δεν πάσχει από την κβαντική ασάφεια, επειδή μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες και υπόκειται σ’ ένα «βέλος του χρόνου», ενώ ο κβαντικός κόσμος ή μικρόκοσμος προβάλλεται ως αδύνατος να αποθηκεύσει πληροφορίες και χρονικά ανατρέψιμος (Pagels, 1983).

Μια πιο εξωφρενική προσέγγιση, είναι η υπόθεση των πολλαπλών συμπάντων, η οποία ισχυρίζεται ότι το σύμπαν διχάζεται κάθε φορά που εκτελείται μια μέτρηση (ή μια αλληλεπίδραση παρόμοια με μέτρηση), έτσι ώστε όλες οι πιθανότητες που αναπαριστούνται απ’ την κυματοσυνάρτηση (π.χ. μια ζωντανή γάτα και μια νεκρή γάτα) υπάρχουν αντικειμενικά, αλλά σε διαφορετικά σύμπαντα. Η Συνείδηση μας, υποτίθεται ότι διαιρείται σταθερά σε διαφορετικούς εαυτούς, που κατοικούν αυτούς τους πολλαπλασιαζόμενους, μη-επικοινωνούντες κόσμους.

Άλλοι θεωρητικοί υποθέτουν ότι, είναι η Συνείδηση που προκαλεί την κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης και έτσι δημιουργεί την πραγματικότητα. Στην άποψη αυτή, ένα υποατομικό σωματίδιο δεν προσλαμβάνει συγκεκριμένες ιδιότητες όταν αλληλεπιδρά με μια συσκευή μέτρησης, αλλά μόνο όταν η ανάγνωση της συσκευής μέτρησης καταγράφεται στο μυαλό ενός παρατηρητή (το οποίο μπορεί φυσικά να συμβεί, πολύ μετά αφού έχει πραγματοποιηθεί η μέτρηση).

Σύμφωνα με την πιο ακραία, ανθρωποκεντρική εκδοχή αυτής της θεωρίας, μόνο τα ενσυνείδητα όντα, όπως εμείς, μπορούν να προκαλούν την κατάρρευση μιας κυματοσυνάρτησης. Αυτό σημαίνει ότι, όλο το σύμπαν πρέπει να υπήρχε πρωταρχικά σε λανθάνουσα κατάσταση σε μια υποθετική σφαίρα κβαντικών πιθανοτήτων, μέχρι που ενσυνείδητα όντα εξελίχθηκαν βαθμιαία και προκάλεσαν την κατάρρευση του εαυτού τους και του υπόλοιπου του τμήματος της πραγματικότητάς τους στον υλικό κόσμο και τα αντικείμενα παραμένουν σε μια κατάσταση πραγματικότητας, μόνο όσο παρατηρούνται απ’ τους ανθρώπους (Goswami, 1993).


Παρ’ όλα αυτά, άλλοι θεωρητικοί πιστεύουν ότι, μη ενσυνείδητες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων γατών και πιθανόν ακόμα και ηλεκτρονίων, μπορούν ίσως να προκαλέσουν την κατάρρευση των κυματοσυναρτήσεων τους (Herbert, 1993).

Η θεωρία της κατάρρευσης της κυματοσυνάρτησης (ή κατάρρευση των ανυσμάτων κατάστασης, όπως αποκαλείται μερικές φορές), εγείρει το ερώτημα, πώς τα «κύματα πιθανότητας» που η κυματοσυνάρτηση θεωρείται ότι αναπαριστά, μπορούν να καταρρεύσουν σε ένα σωματίδιο, αν δεν είναι τίποτα άλλο παρά αφηρημένα μαθηματικά δημιουργήματα.

Αφού η ιδέα των πακέτων κυμάτων που απλώνονται και καταρρέουν δεν βασίζεται σε αυστηρά πειραματικά δεδομένα, αλλά μόνο σε ιδιαίτερες ερμηνείες της κυματοειδούς συνάρτησης, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε μια απ’ τις κύριες εναλλακτικές ερμηνείες, αυτή του David Bohm και των συνεργατών του, που παρέχει μια κατανοητή εκτίμηση του τι μπορεί να συμβαίνει στο κβαντικό επίπεδο.

Η οντολογική ερμηνεία της κβαντικής φυσικής του Bohm, απορρίπτει την υπόθεση ότι η κυματοσυνάρτηση δίνει την πιο σωστή περιγραφή της δυνατής πραγματικότητας και έτσι αρνείται την ανάγκη να εισάγει μια άρρωστα-ορισμένη και μη ικανοποιητική έννοια της κατάρρευσης της κυματοσυνάρτησης (και όλων των παραδόξων που την συνοδεύουν).

Αντίθετα υποθέτει την πραγματική ύπαρξη των σωματιδίων και των πεδίων: τα σωματίδια έχουν μια περίπλοκη εσωτερική δομή και συντροφεύονται πάντα από ένα κβαντικό κυματικό πεδίο· επηρεάζονται όχι μόνο από κλασικές ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, αλλά και από μια λεπτότερη δύναμη, το κβαντικό δυναμικό, που ορίζεται απ’ το κβαντικό τους πεδίο, το οποίο υπακούει στην εξίσωση Schrodinger (Bohm & Hiley, 1993, Bohm & Peat, 1989, Hiley & Peat, 1991).

Το κβαντικό δυναμικό μεταφέρει πληροφορίες απ’ όλο το περιβάλλον και παρέχει άμεσες, μη-τοπικές συνδέσεις μεταξύ κβαντικών συστημάτων. Κατευθύνει τα σωματίδια με τον ίδιο τρόπο που κατευθύνουν τα ραδιοφωνικά κύματα ένα πλοίο με αυτόματο πιλότο – όχι με την έντασή τους, αλλά με τη μορφή τους. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και περίπλοκο, ώστε οι σωματιδιακές τροχιές εμφανίζονται χαοτικές. Αντιστοιχούν σ’ αυτό που ο Bohm ονομάζει ενυπάρχουσα τάξη, η οποία μπορεί να θεωρηθεί, σαν ένας αχανής ωκεανός ενέργειας στον οποίο ο φυσικός ή αναπτυσσόμενος κόσμος είναι ένας απλός κυματισμός.

Ο Bohm δείχνει ότι η ύπαρξη μιας δεξαμενής ενέργειας αυτού του είδους αναγνωρίζεται, αλλά της δίνεται μικρή εκτίμηση, απ’ την κοινώς αποδεκτή κβαντική θεωρία, η οποία αξιώνει ένα καθολικό κβαντικό πεδίο – το κβαντικό κενό ή πεδίο μηδενικού σημείου – που αποτελεί τη βάση του υλικού κόσμου. Πολύ λίγα είναι σήμερα γνωστά για το κβαντικό κενό, αλλά η ενεργειακή του πυκνότητα εκτιμάται στο αστρονομικό 10108 J/cm3 (Forward, 1996, σελ. 328-37).

Στην συμπεριφορά της θεωρίας του για το κβαντικό πεδίο, ο Bohm προτείνει ότι, το κβαντικό πεδίο (η ενυπάρχουσα τάξη) υπόκειται στη διαμορφωτική και οργανωτική επιρροή ενός υπερ-κβαντικού δυναμικού, που εκφράζει τη δράση μιας υπερ-ενυπάρχουσας τάξης. Το υπερ-κβαντικό δυναμικό κάνει τα κύματα να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν, παράγονταν ένα είδος συμπεριφοράς όμοιας με των σωματιδίων.

Οι φαινομενικά διαφορετικές μορφές που βλέπουμε γύρω μας είναι συνεπώς μόνο σχετικά σταθερά και ανεξάρτητα μοτίβα, που δημιουργούνται και υποστηρίζονται από μια ακατάπαυστη και βασική κίνηση τυλίγματος και ξετυλίγματος, με τα σωματίδια να διαλύονται σταθερά σε μια ενυπάρχουσα τάξη και μετά να κρυσταλλοποιούνται ξανά. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται ακατάπαυστα και με μια εκπληκτική γρηγοράδα και δεν εξαρτάται από κάποια μέτρηση που γίνεται.

Στο μοντέλο του Bohm, ο κβαντικός κόσμος υπάρχει όταν δεν παρατηρείται και μετριέται. Απορρίπτει την θετικιστική άποψη, ότι κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί ή να γίνει γνωστό με ακρίβεια, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει. Με άλλα λόγια δεν συγχέει την επιστημολογία με την οντολογία, τον χάρτη με την περιοχή. Για τον Bohm, οι πιθανότητες που υπολογίζονται για την κυματοσυνάρτηση, υποδεικνύουν τις πιθανότητες ενός σωματιδίου να βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις, άσχετα από το αν γίνεται μια μέτρηση, ενώ στην κοινά αποδεκτή ερμηνεία, υποδεικνύουν τις πιθανότητες ενός σωματιδίου να δημιουργείται σε διαφορετικές θέσεις όταν γίνεται μια μέτρηση.

Το σύμπαν αυτοπροσδιορίζεται συνεχώς μέσα απ’ τις ακατάπαυστες αλληλεπιδράσεις του – απ’ τις οποίες η μέτρηση είναι μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα – και γι’ αυτό δεν μπορούν να προκύπτουν παράλογες καταστάσεις, όπως νεκρο-ζωντανές γάτες.

Έτσι, αν και ο Bohm απορρίπτει την άποψη ότι η ανθρώπινη συνείδηση δημιουργεί τα κβαντικά συστήματα και δεν πιστεύει ότι οι διάνοιές μας έχουν φυσιολογικά σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης (εκτός με την έννοια ότι επιλέγουμε τη διευθέτηση του πειράματος), η ερμηνεία του ανοίγει το δρόμο για τη λειτουργία βαθύτερων, λεπτότερων και περισσότερο νοητικών επιπέδων της πραγματικότητας.

Υποστηρίζει ότι η συνείδηση ριζώνει βαθιά στην ενυπάρχουσα τάξη και γι’ αυτό είναι παρούσα σε κάποιο βαθμό σε όλες τις υλικές μορφές. Προτείνει, ότι ίσως υπάρχει μια άπειρη σειρά από ενυπάρχουσες τάξεις, με την καθεμιά να έχει ταυτόχρονα μια υλική πλευρά και μια συνειδησιακή πλευρά: «καθετί υλικό είναι επίσης και νοητικό και καθετί νοητικό είναι επίσης υλικό, αλλά υπάρχουν ακόμα λεπτότερα επίπεδα ύλης απ’ όσα γνωρίζουμε» (Weber, 1990, σελ. 151).

Η έννοια του ενυπάρχοντος πεδίου θα μπορούσε να ειδωθεί σαν μια εκτεταμένη μορφή υλισμού, αλλά, λέει, «θα μπορούσε εξίσου να αποκαλείται ιδεαλισμός, πνεύμα, Συνείδηση. Ο διαχωρισμός των δύο – ύλης και πνεύματος – αποτελεί μία αφαίρεση. Το έδαφος είναι πάντα ένα.» (Weber, 1990, σελ. 101)

Η κβαντική απροσδιοριστία είναι ξεκάθαρα ανοικτή σε ερμηνεία: είτε σημαίνει κρυμμένες (για μας) αιτίες, ή πλήρη απουσία αιτιών. Η θέση πως κάποια γεγονότα «μόλις συμβαίνουν» για κανένα λόγο δεν είναι δυνατό να αποδειχθούν, επειδή η ανικανότητά μας να αναγνωρίσουμε μια αιτία, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι δεν υπάρχει αιτία. Η έννοια της απόλυτης πιθανότητας συνεπάγεται ότι τα κβαντικά συστήματα μπορούν να δράσουν εντελώς αυθόρμητα, εντελώς απομονωμένα και ανεπηρέαστα από καθετί άλλο στο σύμπαν.

Η αντίθετη άποψη είναι ότι, όλα τα συστήματα συμμετέχουν συνεχώς σε ένα περίπλοκο δίκτυο αιτιατών αλληλεπιδράσεων και διασυνδέσεων, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μεμονωμένα κβαντικά συστήματα συμπεριφέρονται σίγουρα απρόβλεπτα, αλλά παρ’ όλα αυτά αν δεν υπόκεινταν σε κάποιους αιτιατούς παράγοντες, θα ήταν δύσκολο να καταλάβουμε, γιατί η ομαδική τους συμπεριφορά παρουσιάζει στατιστικές κανονικότητες.

Η θέση ότι, καθετί έχει μια αιτία, ή μάλλον πολλές αιτίες, δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι όλα τα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων και των επιλογών μας, είναι αυστηρά προκαθορισμένα από καθαρά φυσικές διαδικασίες – μια άποψη που συχνά αποκαλείται «αυστηρή αιτιοκρατία» (Thornton, 1989). Η έλλειψη αιτιοκρατίας στο κβαντικό επίπεδο, παρέχει ένα άνοιγμα για δημιουργικότητα και ελεύθερη βούληση.

Αλλά αν αυτή η έλλειψη αιτιοκρατίας ερμηνεύεται σαν απόλυτη πιθανότητα, θα σήμαινε ότι οι επιλογές και οι δράσεις μας απλά «ξεφυτρώνουν» με εντελώς τυχαίο και αυθαίρετο τρόπο, κατά την οποία περίπτωση μετα βίας θα αποκαλούνταν δικές μας αποφάσεις και έκφραση της δικιάς μας ελεύθερης βούλησης.

Εναλλακτικά, η έλλειψη κβαντικής αιτιοκρατίας θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν αιτιότητα από λεπτότερα, μη-φυσικά επίπεδα, έτσι ώστε οι πράξεις της ελεύθερης βούλησής μας έχουν αιτία – αλλά αυτή των αυτοσυνείδητων διανοιών μας. Απ’ αυτή την προοπτική – που μερικές αποκαλείται «ήπια αιτιοκρατία» – η ελεύθερη βούληση περιλαμβάνει την ενεργή, αυτό-συνείδητη αυτό-αιτιοκρατία.

Σύμφωνα με τον ορθόδοξο επιστημονικό υλισμό, οι διανοητικές καταστάσεις είναι πανομοιότυπες με τις καταστάσεις του εγκεφάλου· οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας και η αίσθηση του εαυτού μας, γεννιούνται από ηλεκτροχημική δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Αυτό θα σήμαινε είτε ότι ένα μέρος του εγκεφάλου ενεργοποιεί ένα άλλο, το οποίο ενεργοποιεί μετά ένα άλλο κ.λπ. ή ότι μια ιδιαίτερη περιοχή του εγκεφάλου ενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς κάποια αιτία και είναι δύσκολο να δούμε πώς καθεμία απ’ τις εναλλακτικές λύσεις θα παρείχε μια βάση για ένα συνειδητό εαυτό και μια ελεύθερη βούληση.

Ο Francis Crick (1994), για παράδειγμα, που πιστεύει ότι η συνείδηση είναι βασικά ένα πακέτο νεύρων, λέει ότι η κύρια έδρα της ελεύθερης βούλησης είναι πιθανόν μέσα ή κοντά σε ένα κομμάτι του εγκεφαλικού φλοιού γνωστό σαν anterior cingulate sulcus, αλλά υπαινίσσεται ότι η αίσθηση της ελευθερίας μας είναι σε μεγάλο μέρος, αν όχι ολοκληρωτικά, μια παραίσθηση.

Εκείνοι που μειώνουν τη συνείδηση σε ένα υποπροϊόν του εγκεφάλου διαφωνούν για τη σπουδαιότητα των κβαντο-μηχανικών απόψεων των νευρωνικών δικτύων: για παράδειγμα, ο Francis Crick, ο αείμνηστος Roger Sperry (1994), και ο Daniel Dennett (1991), τείνουν να αγνοήσουν την κβαντική φυσική, ενώ ο Stuart Hameroff (1994) πιστεύει ότι η συνείδηση προέρχεται από κβαντική συνοχή στους μικροσωληνίσκους πρωτοπλάσματος μέσα στους νευρώνες του εγκεφάλου.

Μερικοί ερευνητές βλέπουν μια σχέση μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού κενού: για παράδειγμα, ο Charles Laughlin (1996) υποστηρίζει ότι οι νευρωνικές δομές που μεσολαβούν για την συνείδηση ίσως να αλληλεπιδρούν μη-τοπικά με το κενό (ή κβαντική θάλασσα), ενώ ο Edgar Mitchell (1996) πιστεύει ότι, τόσο η ύλη όσο και η συνείδηση απορρέουν απ’ το ενεργειακό δυναμικό του κενού.

Ο Νευροεπιστήμονας Sir John Eccles απορρίπτει την υλιστική άποψη σαν «πρόληψη» και υποστηρίζει τη δυαδική διαδραστικότητα: υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας ψυχικός κόσμος μαζί με τον υλικό κόσμο, και ότι ο νους μας ή ο εαυτός μας ενεργεί στον εγκέφαλο (ειδικά η συμπληρωματική κινητήρια περιοχή του νευροφλοιού) στο κβαντικό επίπεδο, αυξάνοντας την πιθανότητα της πυροδότησης επιλεγμένων νευρώνων (Eccles, 1994, Giroldini, 1991).

Υποστηρίζει ότι ο νους όχι μόνο δεν είναι φυσικός, αλλά απολύτως μη υλικός και μη στερεός. Παρ’ όλα αυτά, αν δεν σχετίζονταν με κάποιο είδος ενέργειας-ουσίας, θα ήταν μια φτωχή αφαίρεση και γι’ αυτό ανήμπορος να ασκήσει οποιαδήποτε επιρροή στο φυσικό κόσμο. Αυτή η αντίρρηση, εφαρμόζεται επίσης σε αυτούς που είναι αντίθετοι στην ελάττωση, οι οποίοι κρατιούνται μακριά από τη λέξη «δυαδικός» και περιγράφουν την ύλη και τη συνείδηση σαν συμπληρωματικές ή δυαδικές όψεις της πραγματικότητας, και ακόμα αρνούνται στη συνείδηση κάθε ενεργητική και πραγματική φύση, υποδηλώνοντας έτσι ότι είναι κατ’ ουσία διαφορετική απ’ την ύλη και στην πράξη μια απλή αφαίρεση.

Μια εναλλακτική τοποθέτηση είναι αυτή που αντηχεί σε πολλές μυστικιστικές και πνευματικές παραδόσεις: αυτή η φυσική ύλη είναι μόνο μια «οκτάβα» σε ένα άπειρο φάσμα ύλης-ενέργειας ή συνείδησης-ουσίας και όπως ο φυσικός κόσμος οργανώνεται και συντονίζεται κατά μεγάλο μέρος από εσωτερικούς κόσμους (αστρικό, νοητικό και πνευματικό), έτσι το φυσικό σώμα ενεργοποιείται και ελέγχεται κατά μεγάλο μέρος από λεπτότερα σώματα ή ενεργειακά πεδία, συμπεριλαμβανομένου ενός αστρικού σώματος-ομοιώματος και ενός νου ή ψυχής (βλ. Purucker, 1973).

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η φύση γενικά, και όλες οι οντότητες που την αποτελούν, σχηματίζονται και οργανώνονται κυρίως από μέσα προς τα έξω, από βαθύτερα επίπεδα της δομής τους. Αυτός ο εσωτερικός προσανατολισμός είναι κάποτε αυτόματος και παθητικός, κάνοντας να εμφανίζονται οι αυτόματες σωματικές λειτουργίες μας και η συνήθης και ενστικτώδης συμπεριφορά και τακτικά, οι νομιμοφανείς λειτουργίες της φύσης γενικά, και κάποτε είναι ενεργός και αυτοσυνείδητος, όπως στις σκόπιμες και βουλητικές πράξεις μας.

Ένα φυσικό σύστημα που υπόκειται σε τέτοιες λεπτότερες επιρροές δεν δέχεται τόσο επιδράσεις από έξω, όσο κατευθύνεται από μέσα. Εκτός του ότι επηρεάζουν τους εγκεφάλους και τα σώματά μας, οι διάνοιές μας φαίνεται επίσης ότι μπορούν να επηρεάσουν άλλες διάνοιες και σώματα και άλλα φυσικά αντικείμενα σε απόσταση, όπως φαίνεται στα παραφυσικά φαινόμενα.

Ήταν ο David Bohm και ένας απ’ τους υποστηρικτές του, ο John Bell απ’ το CERN, που έθεσαν το μεγαλύτερο μέρος του θεωρητικού υπόβαθρου για τα πειράματα ERP που πραγματοποιήθηκαν απ’ τον Alain Aspect το 1982 (το πρώτο πείραμα-σκέψης προτάθηκε απ’ τους Einstein, Podolsky, και Rosen το 1935).

Αυτά τα πειράματα έδειξαν ότι, αν δύο κβαντικά συστήματα αλληλεπιδράσουν και κατόπιν διαχωριστούν, η συμπεριφορά τους, συσχετίζεται με ένα τρόπο που δεν μπορεί να εξηγηθεί με όρους σημάτων που ταξιδεύουν ανάμεσά τους με την ταχύτητα του φωτός ή χαμηλότερη.* Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως μη-εντοπισμός και δέχεται δύο βασικές ερμηνείες: είτε συνεπάγεται άμεση, ακαριαία δράση από απόσταση, ή συνεπάγεται μεταβίβαση σημάτων ταχύτερη του φωτός.

* Τα πειραματικά αποτελέσματα δεν είναι τόσο σαφή όσο παρουσιάζονται προς τα έξω και εφαρμόζονται ρυθμίσεις με μεγάλη ασάφεια δεδομένων. Βλ. C.H. Thompson, ‘Behind the scenes at the EPR magic show’, εκδ. F. Selleri, ‘Open Questions in Relativistic Physics’, Montreal: Apeiron, 1998, σελ. 351-9; C.H. Thompson, ‘The tangled methods of quantum entanglement experiments’, http://users.aber.ac.uk/cat/Tangled/tangled.html. (ησημείωσηπροστέθηκεστονΝοέμβριοτου 2000).

Αν οι μη-τοπικοί συσχετισμοί είναι απόλυτα ακαριαίοι, θα ήταν ουσιαστικά μη αιτιατοί, αν δύο γεγονότα συμβαίνουν εντελώς ταυτόχρονα, «αιτία» και «αποτέλεσμα» θα ήταν δυσδιάκριτα, και δεν θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το ένα απ’ τα γεγονότα προκαλεί το άλλο μέσω μεταφοράς δύναμης ή ενέργειας, επειδή καμιά τέτοια μετάδοση δεν θα μπορούσε να γίνει απείρως γρήγορα. Γι’ αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει αιτιατός μηχανισμός μετάδοσης που να εξηγείται, και οι όποιες έρευνες θα περιορίζονταν στις συνθήκες που επιτρέπουν να συμβαίνουν γεγονότα συσχέτισης σε διαφορετικά μέρη.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το φως και άλλα είδη ηλεκτρομαγνητισμού θεωρήθηκαν επίσης κάποτε ότι διαδίδονταν ακαριαία, έως ότου τα δεδομένα της παρατήρησης απέδειξαν το διαφορετικό. Είναι αδύνατον να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι, οι μη-τοπικές συνδέσεις είναι απόλυτα ακαριαίες, καθώς θα χρειάζονταν δύο τέλεια συγχρονισμένες μετρήσεις, οι οποίες θα απαιτούσαν άπειρη ακρίβεια. Παρ’ όλα αυτά, καθώς έδειξαν ο David Bohm και ο Basil Hiley (1993, σελ. 293-4, 347), αυτό θα μπορούσε να είναι πειραματικά πλαστογραφημένο.

Επειδή, αν οι μη-τοπικές συνδέσεις δεν διαδίδονται με άπειρες ταχύτητες, αλλά με την ταχύτητα του φωτός ή μεγαλύτερες μέσω ενός «κβαντικού αιθέρα» – ένα υποκβαντικό πεδίο όπου η σύγχρονη κβαντική θεωρία και η θεωρία της σχετικότητας θα κατέρρεαν – τότε οι συσχετίσεις που προβλέπονται απ’ την κβαντική θεωρία θα εξαφανίζονταν, αν οι μετρήσεις γίνονταν σε περιόδους μικρότερες απ’ αυτές που απαιτούνται για τη μετάδοση των κβαντικών συνδέσεων μεταξύ των σωματιδίων. Τέτοια πειράματα είναι πέρα απ’ τις δυνατότητες της παρούσας τεχνολογίας, αλλά ίσως να είναι δυνατά στο μέλλον. Αν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις υπεράνω του φωτός, θα ήταν «μη-τοπικές» μόνο με τη λογική του μη-φυσικού.

Η μη-τοπικότητα έχει επικαλεστεί σαν εξήγηση για την τηλεπάθεια και τη διόραση, αν και μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι ίσως να περιλαμβάνει ένα βαθύτερο επίπεδο μη-τοπικότητας ή αυτό που ο Bohm ονομάζει «υπερ – μη-τοπικότητα» (ίσως όμοια με τον «μορφικό συντονισμό» («morphic resonance») του Sheldrake). Όπως ήδη έχει δειχθεί, αν η μη-τοπικότητα ερμηνεύεται ως ικανότητα ακαριαίας σύνδεσης, θα συνεπάγονταν ότι οι πληροφορίες θα «λαμβάνονταν» σε απόσταση, ακριβώς την ίδια στιγμή που γεννιούνται, δίχως να υφίστανται κάποιο είδος μετάδοσης. Κυρίως, κάποιος θα προσπαθούσε τότε να καταλάβει τις συνθήκες που επιτρέπουν την άμεση εμφάνιση της πληροφορίας.

Η εναλλακτική θέση είναι ότι η πληροφορία – που είναι βασικά ένας τύπος ενέργειας - χρειάζεται πάντα κάποιο χρόνο για να ταξιδέψει από την πηγή σε κάποιο άλλο τόπο, ότι η πληροφορία αποθηκεύεται σε κάποιο παραφυσικό επίπεδο και ότι, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ’ αυτή την πληροφορία ή να ανταλλάξουμε πληροφορίες με άλλες διάνοιες, αν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες της «συμπαθητικού συντονισμού». Όπως και με το EPR, η υπόθεση ότι η τηλεπάθεια είναι απόλυτα ακαριαία είναι αναπόδεικτη, αλλά ίσως θα ήταν δυνατό να επινοήσουμε πειράματα που θα μπορούσαν να το ανασκευάσουν.

Επειδή, αν τα φαινόμενα ESP περιλαμβάνουν λεπτότερους τύπους ενέργειας που ταξιδεύει με πεπερασμένες αλλά κάτω του φωτός ταχύτητες διαμέσου υπερφυσικών σφαιρών, ίσως είναι δυνατόν να ανιχνεύσουμε μια καθυστέρηση μεταξύ της μετάδοσης και της λήψης και επίσης κάποια εξασθένιση της επίδρασης από πολύ μακρινές αποστάσεις, αν και ήδη αποτελεί στοιχείο ότι κάθε εξασθένιση πρέπει να δοκιμαστεί πολύ λιγότερο απ’ την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία υπόκειται στον νόμο του αντίστροφου-τετραγώνου.

Όσο για την πρόγνωση, την τρίτη κατηγορία του ESP, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι, περιλαμβάνει άμεση, «μη-τοπική» πρόσβαση στο πραγματικό μέλλον. Εναλλακτικά, ίσως να περιλαμβάνει την διορατική αντίληψη ενός πιθανού μελλοντικού σεναρίου, που ξεκινάει να παίρνει μορφή με βάση τις τωρινές τάσεις και προθέσεις, σε συμφωνία με την παραδοσιακή ιδέα ότι τα επερχόμενα γεγονότα ρίχνουν τη σκιά τους πριν απ’ αυτά. Ο Bohm λέει ότι, τέτοια προσκίαση συμβαίνει «βαθιά στην ενυπάρχουσα τάξη» (Talbot, 1992, σελ. 212) – την οποία κάποιες μυστικιστικές παραδόσεις αποκαλούν αστρικές ή ακασικές σφαίρες.

Ψυχοκίνηση και ο αόρατος κόσμος: Η μικρο-ψυχοκίνηση περιλαμβάνει την επιρροή της συνείδησης στα ατομικά σωματίδια. Σε κάποια πειράματα μικρο-ψυχοκίνησης που διεξήχθησαν από τον Helmut Schmidt, ομάδες αντικειμένων μπορούσαν τυπικά να αλλάξουν τις πιθανότητες των κβαντικών γεγονότων από 50% σε 51% και μερικά άτομα κατάφεραν πάνω από 54% (Broughton, 1991, σελ. 177). Πειράματα στο εργαστήριο PEAR στο Πανεπιστήμιο του Princeton απέφεραν μικρότερες μετακινήσεις ενός δεκάκις χιλιοστού (Jahn & Dunne, 1987).

Μερικοί ερευνητές έχουν επικαλεστεί τη θεωρία της κατάρρευσης της κυματοσυνάρτησης εξαιτίας της συνείδησης, για να εξηγήσουν τέτοια αποτελέσματα. Υποστηρίζεται ότι, στην μικρο-ψυχοκίνηση, σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, το παρατηρούμενο αντικείμενο βοηθάει να καθορίσουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κατάρρευσης της κυματοσυνάρτησης, ίσως με κάποιο τύπο της πληροφοριακής διαδικασίας. (Broughton, 1991, σελ. 177-81).

Ο Eccles ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση για να εξηγήσει πώς οι διάνοιές μας ενεργούν πάνω στους εγκεφάλους μας. Παρ’ όλα αυτά, η έννοια της κατάρρευσης της κυματοειδούς συνάρτησης δεν είναι απαραίτητη για να εξηγήσουμε την αλληλεπίδραση πνεύματος-ύλης. Θα μπορούσε ισοδύναμα να υιοθετήσουμε την άποψη ότι, τα υποατομικά σωματίδια πηγαινοέρχονται συνέχεια μέσα και έξω από την φυσική ύπαρξη και ότι, το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι μετατρέψιμο από τη βούλησή μας – μια φυσική δύναμη.

Η μικρο-ψυχοκίνηση περιλαμβάνει την κίνηση σταθερών, φυσιολογικά αμετακίνητων αντικειμένων με νοητική προσπάθεια. Σχετικά φαινόμενα περιλαμβάνουν την κίνηση poltergeist, τις υλοποιήσεις και αποϋλοποιήσεις, την τηλεμεταφορά και την αιώρηση. Αν και έχει συλλεχθεί απ’ τους ερευνητές εντυπωσιακός όγκος μαρτυριών τέτοιων φαινομένων τα τελευταία 150 χρόνια (Inglis, 1984, 1992· Milton, 1994), η μικρο-ψυχοκίνηση είναι ένα θέμα ταμπού και προκαλεί μικρό ενδιαφέρον, παρ’ όλο το δυναμικό του για να ανατρέψει το σύγχρονο υλιστικό παράδειγμα και να προκαλέσει επανάσταση στην επιστήμη – ή ίσως αυτή να είναι η αιτία.

Τέτοια φαινόμενα περιλαμβάνουν καθαρά πολλά περισσότερα από την μεταβολή της πιθανολογικής συμπεριφοράς των ατομικών σωματιδίων και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένδειξη δυνάμεων, καταστάσεων της ύλης και μη-φυσικών ζώντων οντοτήτων, ακόμα άγνωστων στην επιστήμη. Μια ακόμα ένδειξη θα παρείχε διαβεβαίωση ότι αυτά τα πράγματα υπάρχουν· το ότι μέσα στην ενότητα της φύσης που περικλείει τα πάντα, υπάρχει ατέλειωτη ανομοιότητα.

Η πιθανή ύπαρξη λεπτότερων πεδίων που αλληλοδιαπερνούν το φυσικό πεδίο εν πάσει περιπτώσει ανοικτή σε έρευνα (βλ. Tiller, 1993) και αυτό είναι κάτι παραπάνω απ’ ό,τι μπορεί να ειπωθεί για τις υποθετικές πρόσθετες διαστάσεις που απαιτεί η θεωρία των υπερχορδών, οι οποίες λέγεται ότι περιπλέκονται σε μια περιοχή δισεκατομμυριοστού-τρισεκατομμυριοστού του τρισεκατομμυριοστού του εκατοστού και γι’ αυτό είναι εντελώς απλησίαστες ή των υποθετικών «συμπάντων-μωρών» και των «συμπάντων-φυσαλίδων» που απαιτούν κάποιοι κοσμολόγοι, τα οποία λέγεται ότι υπάρχουν σε κάποια εξίσου απροσπέλαστη «διάσταση».

Η υπόθεση των υπερφυσικών κόσμων δεν φαίνεται να ευνοείται από πολλούς ερευνητές. Ο Edgar Mitchell (1996), για παράδειγμα, πιστεύει ότι όλα τα φυσικά φαινόμενα περιλαμβάνουν μη-τοπικό συντονισμό ανάμεσα στον εγκέφαλο και το κβαντωμένο κενό και επακόλουθη πρόσβαση σε ολογραφικές, μη-τοπικές πληροφορίες. Κατά την άποψή του, αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να εξηγήσει όχι μόνο την ψυχοκίνηση και το ESP, αλλά επίσης τις εξωσωματικές εμπειρίες και τις εμπειρίες κοντά στο θάνατο, τα οράματα και τα φαντάσματα και στοιχεία που παραθέτονται συνήθως υπέρ της μετενσάρκωσης της ψυχής.

Περαιτέρω πειραματικές μελέτες φαινομένων που σχετίζονται με τη συνείδηση, φυσικών και παραφυσικών, θα επέτρεπαν να δοκιμαστούν με πιθανότητες επιτυχίας τα υπέρ και τα κατά των διάφορων συγκρουόμενων θεωριών. Τέτοιες έρευνες θα μπορούσαν να βαθύνουν τη γνώση μας των λειτουργιών τόσο του κβαντικού κόσμου όσο και των διανοιών μας και της σχέσης ανάμεσά τους και να αποκαλύψουν αν το κβαντικό κενό είναι πραγματικά το κατώτερο σημείο της ύπαρξης ή αν υπάρχουν βαθύτεροι κόσμοι στη φύση που αναμένουν να εξερευνηθούν, από τον άνθρωπο.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ του μαθήματος των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ σε μάθημα ... Γενικής Θρησκειολογίας όπου Χριστός, Μωάμεθ, Κομφούκιος, Βούδας είναι ... ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙΠαρουσιάζουμε σήμερα μέρος του προγράμματος σπουδών για τα Θρησκευτικά της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τον Χριστό ως ένα απλό διδάσκαλο αλλά και τους «μεγάλους δασκάλους των θρησκειών του κόσμου»: Μωάμεθ, Βούδας, Κομφούκιος. Μαθαίνουν για τη χριστιανική νηστεία αλλά και για την ισλαμική (Σάουμ), την ιουδαϊκή (Ta’anit), την βουδιστική κλπ. Μαθαίνουν μεν τα χριστιανικά σύμβολα αλλά και τα σύμβολα των άλλων θρησκειών. Συγκρίσεις, ομοιότητες των θρησκειών, όλοι είμαστε τελικά ίδιοι, όλοι οπαδοί της μίας παγκόσμιας θρησκείας, της νεοεποχίτικης πανθρησκείας. Κι ας αγωνίστηκαν οι Πατέρες μας για να κρατήσουν ανόθευτη την Πίστη μας από την κακοδοξία των αιρετικών και το σκότος της πλάνης των άλλων θρησκειών.
Διαβάστε μερικά από το μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών των Θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού:
Ο Ιησούς ως δάσκαλος, συνοδοιπόρος και οδηγός
Μεγάλοι δάσκαλοι θρησκειών του κόσμου • Μωάμεθ • Κομφούκιος • Βούδας...

Μικρογραφίες και εικόνες μαθητείας από τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ
Κανόνες σε άλλες θρησκείες • Χαντίθ των Μουσουλμάνων • Η αφοσίωση των Εβραίων στον νόμο

Συγνώμη και συγχώρεση στον Χριστιανισμό: • Νηστεία και άσκηση (Σαρακοστή) • Μετάνοια και Εξομολόγηση - Νηστεία και άσκηση στις θρησκείες του κόσμου • Ισλάμ: Η νηστεία (Σάουμ) κατά τον μήνα Ramadan • Ιουδαϊσμός: Ta’anit(νηστεία) κατά τον εορτασμό του Yom Kippur (προσευχή, νηστεία, ελεημοσύνη) • Ινδοϊσμός-Τζαϊνισμός: Εβδομαδιαίες και ετήσιες νηστείες, αποχή από το κρέας, άσκηση-γιόγκα, ακραίες μορφές άσκησης • Βουδισμός: Η έννοια του μέτρου, εγκράτεια, διαλογισμός και άσκηση (γιόγκα), ακτημοσύνη ασκητών

Συλλέγουμε σύμβολα από άλλες θρησκείες (ο τροχός της ζωής, Μάνταλα (Ινδουϊσμός), γιν και γιανγκ (Κίνα). Βρίσκουν πολλών ειδών Μαντάλα. Ο κάθε μαθητής επιλέγει ένα και το χρωματίζει όπως θέλει. Από το βάθος ακούγεται μουσική. Ο καθένας εκφράζεται γύρω από τα χρώματα που διάλεξε, τα αισθήματά του κ.ά.
Η μετάφραση των ιερών κειμένων, άσκηση αντιλογίας
Who is Who? για τους Ευαγγελιστές (σύνταξη επιστολής, διαβατηρίου, διαλόγου κ.ά.) Στοιχεία για τη ζωή των Ευαγγελιστών και για την κοινότητα για την οποία γράφουν
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

"ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΙ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ" Οι 10 πιο τρανταχτές πραγματικές ιστορίες παγκόσμιας φορολογικής τρέλας. Nαι υπάρχουν και ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ...

Φόρος... αερίσματος, καπέλων, γενειάδας, αλατιού και φόρος... Μάικλ Τζόρνταν -

Αυτά είναι τα νομίσματα για το φόρο γενειάδας
Αυτά είναι τα νομίσματα για το φόρο γενειάδας

Μπορεί να αναμετράται με αξιώσεις, όμως ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας (γνωστός μας πια ως ΕΝΦΙΑ) που ταλαιπωρεί εδώ και λίγο καιρό τους Έλληνες φορολογούμενους, ίσως και να μην είναι ό,τι πιο παράλογο έχει να επιδείξει η μακραίωνη ιστορία επιβολής φόρων.

Κατά καιρούς έχουν θεσπιστεί ανά τον κόσμο φόροι που έθεσαν σε δοκιμασία τα εισοδήματα αλλά κυρίως τα νεύρα των πολιτών, κάνοντας τους υπαχθέντες σε αυτούς να αναρωτιούνται τι ακριβώς σκέφτονταν τα οικονομικά επιτελεία όταν τους εμπνέονταν.

Τα παραδείγματα που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι οι παράλογοι φόροι δεν είναι κάτι καινούριο. Ακολουθούν τους πολίτες στο βάθος των αιώνων και κάποιοι από αυτούς καταφέρνουν να επιβιώσουν μέχρι σήμερα.

1. Φόρος της γενειάδας

Φόρος... αερίσματος, καπέλων, γενειάδας, αλατιού και φόρος... Μάικλ Τζόρνταν - Οι 10 ιστορίες παγκόσμιας φορολογικής τρέλας
Επινόηση του τσάρου Πέτρου του Μέγα της Ρωσίας, ο οποίος από κάποιους θεωρείται ριζοσπάστης και από άλλους απολύτως παλαβός. Το 1698 αποφάσισε να επιβάλει τον φόρο που θα «ανάγκαζε» πολλούς να τον κατατάξουν στην δεύτερη κατηγορία. Όχι μόνο φορολόγησε αυτούς που έφεραν γένια, θεωρώντας ότι η τριχοφυΐα δεν συμβαδίζει με την «πολιτισμένη» Δύση, αλλά απαιτούσε να φέρουν και παράσημα με τα οποία παραδέχονταν ότι οι γενειάδες τους ήταν γελοίες. Μάλιστα οι φορολογούμενοι για τη γενειάδα τους πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους το «νόμισμα της γενειάδας», ένα ασημένιο κέρμα που στη μία πλευρά απεικόνιζε έναν αετό και στην άλλη ένα μέρος του ανδρικού προσώπου όπου διακρινόταν μια μύτη, ένα στόμα, οι φαβορίτες και μια γενειάδα. Επάνω στο κέρμα αναγραφόταν «ο φόρος της γενειάδας πληρώθηκε» και «η γενειάδα είναι ένα περιττό βάρος».
Η Ρωσία δεν είναι όμως η μόνη χώρα στην παγκόσμια ιστορία, όπου ο φόρος της γενειάδας κάνει την εμφάνισή του. Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, ο βασιλιάς Ερρίκος ο 7ος, ο οποίος ήταν ο ίδιος γενειοφόρος, αποφάσισε να επιβάλει φόρο σε κάθε πολίτη που ήταν αξύριστος, με το ύψος της εισφοράς να καθορίζεται από την κοινωνική του θέση. Αργότερα η κόρη του, Ελισάβετ Α', επανέφερε το μέτρο, φορολογώντας όλες τις γενειάδας άνω των δύο εβδομάδων.

Λιγότερα παράθυρα; Λιγότερη και η φορολογική επιβάρυνση
Λιγότερα παράθυρα; Λιγότερη και η φορολογική επιβάρυνση

2. Φόρος υποχρεωτικού καπνίσματος
Το 2009, θέλοντας να τονώσει την τοπική οικονομία, η κυβέρνηση της Κίνας έδωσε εντολή στους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους δημόσιους υπάλληλους να καπνίζουν τουλάχιστον 250.000 πακέτα κινεζικών τσιγάρων τον χρόνο. Συγκεκριμένα στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, δόθηκε εντολή να αγοράζει 400 κούτες τσιγάρων τον χρόνο, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αξιωματούχων Μάλιστα οι αξιωματούχοι «που αποτύγχαναν να εκπληρώσουν το στόχο» ή συλλαμβάνονταν να καπνίζουν ανταγωνιστικά τσιγάρα απειλούνταν με πρόστιμο. Μάλιστα η κυβέρνηση είχε ιδρύσει μια ειδική ομάδα επιβολής του συγκεκριμένου μέτρου προκειμένου να είναι σίγουρη ότι αυτή θα εφαρμοστεί.

Μέχρι και φόρο ειδικά γι' αυτόν πλήρωσε ο Μάικλ Τζόρνταν
Μέχρι και φόρο ειδικά γι' αυτόν πλήρωσε ο Μάικλ Τζόρνταν

3. Φόρος παραθύρων
To 1696, ο βρετανός βασιλιάς Ουίλιαμ ο Γ΄, φορολόγησε όλα τα παράθυρα σε ολόκληρη την Αγγλία και τη Σκωτία. Το σκεπτικό ήταν απλό και βλακώδες μαζί: Όσο περισσότερα παράθυρα έχει ένα σπίτι τόσος περισσότερος ο πλούτος του ενοίκου του. Κάθε Άγγλος πολίτης ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει περίπου 11 λίρες για κάθε σπίτι που διέθετε έως 9 παράθυρα. Από τα 10 παράθυρα και επάνω η... ταρίφα ανέβαινε. Ο φόρος βάρυνε τον ένοικο, όχι τον ιδιοκτήτη. Οι Άγγλοι, γνωστοί για το φλεγματικό τους χιούμορ, αποκαλούσαν τον συγκεκριμένο φόρο σε «Φόρο Αέρα και Φωτός». Απρόθυμοι να τον πληρώσουν, Άγγλοι και Σκοτσέζοι άρχισαν να κτίζουν τα παράθυρα των σπιτιών τους ενώ τα καινούρια σπίτια κτίζονταν πια με λιγότερα παράθυρα, τόσο που η παραγωγή γυαλιού βάλτωσε. Ο φόρος καταργήθηκε τη χρονιά που άνοιξε τις πύλες του το Κρύσταλ Πάλας, το ανάκτορο με τα χιλιάδες παράθυρα που στέγασε την μεγάλη διεθνή εμπορική έκθεση του 1851. Σύμπτωση ή μήπως όχι;

Καπέλα που θα πλήρωναν κάποτε φόρο στη Βρετανία
Καπέλα που θα πλήρωναν κάποτε φόρο στη Βρετανία

4. Φόρος «αερίσματος»
Υποχρεωμένη από τη συνθήκη του Κιότο, το 2003 η Νέα Ζηλανδία δεσμεύτηκε να περιορίσει τις εκπομπών αερίων της στα επίπεδα του 1990. Όμως, όπως προέκυψε από έρευνα, η μεγαλύτερη «πηγή» των αερίων είναι τα κοπάδια. Η κυβέρνηση, λοιπόν, πρότεινε την φορολόγηση των «εκπομπών μεθανίου από τα πρόβατα και τις αγελάδες», ένας φόρος που έμελλε να γίνει γνωστός ως «φόρος αερίσματος». Ο φόρος αυτός προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων του νησιού, με αποτέλεσμα , αντί για αυτόν, να προωθηθεί η έρευνα για τη δημιουργία εμβολίου που θα «ομαλοποιεί» τις αναθυμιάσεις των ζώων, άρα θα συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

5. Φόρος ούρων
Pecunia non olet («τα χρήματα δεν μυρίζουν άσχημα»). Ο φόρος των ούρων που θέσπισαν οι αυτοκράτορες Νέρωνας και Βεσπασιανός τον 1ο αιώνα μ.Χ. στην αρχαία Ρώμη, μπορεί να μην υφίσταται πλέον, η φράση αυτή ωστόσο, έμελλε επιβιώσει. Οι χαμηλότερες τάξεις των Ρωμαίων ουρούσαν σε δοχεία δημόσιων ουρητηρίων και στη συνέχεια τα ούρα τους αυτά συλλέγονταν για να χρησιμοποιηθούν, ανάμεσα σε άλλα, για τον καθαρισμό και τη λεύκανση των τηβέννων. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πηγές, τα ούρα χρησίμευαν ακόμη για τη λεύκανση των δοντιών. Λέγεται πως όταν ο πατέρας του Βεσπασιανού, Τίτος, παραπονέθηκε για την «αηδιαστική» φύση του μέτρου αυτού, ο πατέρας του του έδειξε ένα χρυσό νόμισμα και ξεστόμισε τη διάσημη πλέον φράση, η οποία χρησιμοποιείται ακόμη για να δείξει ότι η αξία των χρημάτων δεν επηρεάζεται από την προέλευσή τους. Το όνομα του Βεσπασιανού απαντάται ακόμη και σήμερα σε δημόσια ουρητήρια στη Γαλλία (vespasiennes), στην Ιταλία (vespasiani) και τη Ρουμανία (vespasiene).

6. Φόρος καπέλων
Η Αγγλία είναι «υπεύθυνη» για μερικούς από τους πιο εξωφρενικούς φόρους στην παγκόσμια ιστορία της φορολόγησης. Πέρα από τον φόρο των παραθύρων, μεταξύ του 1784 και του 1811 οι κάτοικοι της χώρας υποχρεούνταν να καταβάλουν φόρο ιδιοκτησίας... καπέλων. Όσο περισσότερα καπέλα διέθετε κάποιος, τόσο μεγαλύτερη έπρεπε να είναι η συνδρομή του στο κράτος. Η βρετανική κυβέρνηση, θεσπίζοντας τον συγκεκριμένο φόρο, κινήθηκε με βάση την παραδοχή ότι όσο πλουσιότερος είναι κάποιος πολίτης, τόσο περισσότερα καπέλα θα έχει. Εξίσου παράλογος όμως ήταν και ο φόρος των τζακιών, ο οποίος είχε επιβληθεί στην Αγγλία λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1660. Κι αυτό γιατί έπληττε κυρίως τις κατώτερες τάξεις (όπως γίνεται συνήθως) ενώ οδήγησε αρκετούς να κρύβουν τις καμινάδες τους. Ο φόρος καταργήθηκε το 1684, όταν ξέσπασε πυρκαγιά που κατέστρεψε 20 σπίτια και σκότωσε 4 άτομα και η οποία οφειλόταν στις προσπάθειες ενός φούρναρη να κάνει χρήση της καμινάδας ενός γειτονικού σπιτιού.

7. Φόρος δειλίας
Μερικούς αιώνες νωρίτερα (1100), στην ίδια χώρα, ο βασιλιάς Ερρίκος Α' είχε θεσπίσει τον «φόρο δειλίας», επιβάλλοντας ένα μικρό αντίτιμο στους πολίτες εκείνους που δεν επιθυμούσαν να παλέψουν για τον βασιλιά τους. Επί βασιλείας Ιωάννη, ο φόρος αυτός αυξήθηκε κατά 300% ενώ ο βασιλιάς τον επέβαλλε σε όλους τους στρατιώτες του τα χρόνια που δεν γίνονταν πόλεμοι. Θεωρείται πως ο φόρος αυτός οδήγησε εν μέρει στην Μάγκνα Κάρτα. Ο φόρος, όσο παράλογος κι αν ακούγεται, επιβίωσε επί 300 χρόνια μέχρι που αντικαταστάθηκε από άλλες μεθόδους συγκέντρωσης πόρων υπέρ στου στρατού. Στην

8. Φόρος αλατιού
Το 1340 επιβλήθηκε στη Γαλλία ο φόρος που, σύμφωνα με πολλούς, αποτέλεσε μια από τις αιτίες που οδήγησαν στη γαλλική επανάσταση. Πρόκειται για τον φόρο στο αλάτι, ο οποίος έγινε γνωστός ως γκαμπέλ, από την αραβική λέξη καμπάλα που σημαίνει φόρος. Αυτός ο φόρος ήταν εξαιρετικά δυσάρεστος στο λαό και προκάλεσε αιματηρές εξεγέρσεις. Εκείνο που θεωρούνταν το πλέον άδικο ήταν το γεγονός ότι ο αγοραστής υποχρεωνόταν να πληρώνει υψηλές τιμές και να αγοράζει από ελάχιστη καθορισμένη ποσότητα αλατιού και πάνω, άσχετα από τις πραγματικές του ανάγκες. Επιπλέον, οι προνομιούχοι, όπως οι ευγενείς και ο κλήρος, απαλλάσσονταν από τη φορολογία. Ορισμένες επαρχίες, περιλαμβανομένης και της Βρετάνης, επίσης απαλλάσσονταν, ενώ άλλες πλήρωναν μόνο το ένα τέταρτο του ποσού. Αυτό οδήγησε σε μεγάλες διαφορές στις τιμές του αλατιού, με αποτέλεσμα σε μερικές επαρχίες να στοιχίζει ως και 40 φορές περισσότερο από ό,τι σε άλλες.

9. Φόρος ονόματος
Πριν από τριάντα χρόνια θεσπίστηκε στη Σουηδία ο «νόμος ονόματος». Σκοπός του ήταν αρχικά να εξαλειφθεί η χρήση «βασιλικών» ονομάτων από μη ευγενείς. Οι φορολογικές αρχές έπρεπε να επιβλέπουν και να εγκρίνουν τα ονόματα που σκόπευαν να δώσουν οι γονείς στα νεογέννητα παιδιά τους. Οι γονείς έπρεπε να δηλώσουν το όνομα μέχρι και τρεις μήνες μετά τη γέννηση. Το μέτρο προκάλεσε την αντίδραση πολλών Σουηδών με χαρακτηριστικότερη εκείνη ενός ζευγαριού, της Ελίζαμπεθ Χάλιν και του Λάσε Ντίντιγκ, οι οποίοι το 1991αποφάσισαν να ονομάσουν το παιδί τουBrfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (προφέρεται Άλμπιν). Καθώς δεν κατάφεραν να πιστοποιήσουν το όνομα μέχρι τα πέμπτα γενέθλια του παιδιού, κλήθηκαν από δικαστήριο να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 5.000 κορωνών. Ως απάντηση στο πρόστιμο, οι γονείς δήλωσαν το όνομα των 43 χαρακτήρων τον Μάιο του 1996. Το δικαστήριο απέρριψε το όνομα και απέσυρε το πρόστιμο. Το 2007, ένα άλλο ζευγάρι αποφάσισε να ονομάσει την κόρη του «Metallica», κατά το διάσημο συγκρότημα της μέταλ. Αν και το βρήκε «ανάρμοστο», το δικαστήριο δεν κατάφερε να μπλοκάρει την ονοματοδοσία. Οι φορολογικές αρχές αν και αρχικά δεν ενέκριναν την έκδοση διαβατηρίου στο παιδί, αργότερα αναγκάστηκαν να αποσύρουν την ένστασή τους. Ο νόμος βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.

10. Φόρος «Μάικλ Τζόρνταν»
Ο φόρος αυτός που ξεκίνησε μάλλον για «εκδίκηση», έφτασε σήμερα να αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ. Πρωτοεπιβλήθηκε το 1991, όταν ο Μάικλ Τζόρνταν πήρε για πρώτη φορά μέρος σε τελικό NBA, γεγονός που σήμανε το τέλος της κυριαρχίας των Los Angeles Lakers και την αρχή της δυναστείας των Chicago Bulls. Τότε, λίγο μετά τον τελικό, η πολιτεία της Καλιφόρνια ενημέρωσε τον Μάικλ Τζόρνταν ότι θα έπρεπε να πληρώσει φόρο για τις ημέρες που πέρασε στο Λος Άντζελες. Ως απάντηση, το Ιλινόις πέρασε έναν νόμο που έμελλε να γίνει διάσημος ως «η εκδίκηση του Μάικλ Τζόρνταν» - κάθε φορά που ο Air Jordan θα έπαιζε στο Λος Άντζελες, μέρος των χρημάτων που θα έβγαζε από τους αγώνες εκεί θα καταβαλόταν ως φόρος στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Από τότε, περίπου οι μισές πολιτείες έχουν υιοθετήσει τον συγκεκριμένο φόρο, γνωστό και ως «φόρος τζοκ», παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μερίδιο από ακριβοπληρωμένους αθλητές και καλλιτέχνες.

Πηγή: Εθνος

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε9 ΕΝΦΙΑ: Οι 11 οδηγίες για να μειώσετε το φόρο που θα πληρώσετε

ΕΝΦΙΑ: Οι 11 οδηγίες για να μειώσετε το φόρο που θα πληρώσετε

Της Μαρίας Βουργάνα

Χαμένοι... στα λάθη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή μια νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα «σβήνονται» τα λάθη και οι αδικίες που εντοπίστηκαν στα εκκαθαριστικά του νέου φόρου ακινήτων αλλά και οι υπέρογκοι φόροι που επιβλήθηκαν σε περίπου 600.000 φορολογουμένους που κατέχουν οικόπεδα σε 4.000 οικισμούς που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Με τις αλλαγές που αποφάσισε η κυβέρνηση αναμένεται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ περισσότεροι οικονομικά αδύναμοι πολίτες, στους οποίους περιλαμβάνονται και πάρα πολλοί τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ θα χορηγούνται με διαδικασίες-εξπρές και χωρίς την προϋπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ουσιαστικά, τα μόνα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση των απαλλαγών θα είναι το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια που έχουν τεθεί, καθώς και το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο των 150 τ.μ. Τα δεδομένα αυτά υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιούχων ο υπολογισμός των απαλλαγών θα γίνεται αυτόματα από το σύστημά του χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε έξι μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ αμέσως μετά θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε όσες περιπτώσεις υπέρογκων χρεώσεων οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις των ίδιων των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση του Ε9 να καταστεί δυνατό να διορθωθούν.

1. Έχω στην κατοχή μου μόνο ένα διαμέρισμα στο Χαλάνδρι και με βάση το αρχικό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρώσω 520 ευρώ φόρο σε πέντε δόσεις (104 ευρώ τον μήνα). Θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου;

Όχι. Το ποσό του φόρου δεν θα αλλάξει. Θα χρειαστεί όμως να τυπώσετε το καινούργιο εκκαθαριστικό σημείωμα όταν θα αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στο Taxisnet, καθώς οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του φόρου αντί για πέντε θα γίνουν έξι (86,66 ευρώ τον μήνα) με ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης στις 30 Σεπτεμβρίου. Στην κατηγορία αυτή, υπολογίζεται ότι ανήκουν περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων.

2. Έχω ήδη πληρώσει την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Πώς θα πληρωθεί το υπόλοιπο ποσό;

Θα πρέπει να περιμένετε το νέο εκκαθαριστικό στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός των υπόλοιπων δόσεων, το ποσό της μηνιαίας δόσης και οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων.

3. Στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ διαπίστωσα ότι για ένα οικόπεδο που έχω στην Κέρκυρα, το οποίο βρίσκεται εντός οικισμού αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών ενώ το 2013 εκτιμήθηκε έναντι 130.000 ευρώ προκειμένου να προσδιοριστεί ο ΦΑΠ του 2013, φέτος με τις τιμές του ΕΝΦΙΑ η φορολογητέα αξία του εκτινάχθηκε στις 450.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ο φόρος που καλούμαι να πληρώσω να είναι υπέρογκος. Τι θα πρέπει να κάνω;

Τίποτα. Θα πρέπει να περιμένετε να εκδοθεί το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Τις διορθώσεις θα κάνει το υπουργείο Οικονομικών με βάση τις νέες ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή. Η νέα διάταξη θα τροποποιεί τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αδικίες και λάθη. Με βάση τις νέες αυτές ρυθμίσεις θα γίνει επανυπολογισμός του φόρου για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να προκύψουν νέες μειωμένες επιβαρύνσεις. Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών, για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε 4.000 οικισμούς της χώρας όπου δεν ισχύει το σύστημα των αντικειμενικών τιμών και όπου ελήφθησαν υπόψη εξωπραγματικές αντικειμενικές τιμές όμορων περιοχών, με συνέπεια ο φόρος να εκτοξευθεί στα ύψη, οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων θα επανυπολογισθούν με βάση τις σημαντικά πιο χαμηλές τιμές που χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι για τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό, θα ισχύουν για τις περιπτώσεις όπου ο φετινός προσδιορισμός ήταν μικρότερος. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύσει ο μικρότερος προσδιορισμός της αξίας γης ανάμεσα στις περσινές και στις φετινές τιμές, ώστε να υπάρξει το μεγαλύτερο όφελος για τον φορολογούμενο. Με τη ρύθμιση αυτή, αναμένεται να «ξεφουσκώσει» το ποσό του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ για περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

4. Πώς μπορώ να εντοπίσω, σε πρώτη φάση, πού οφείλεται η χρέωσή μου με υπέρογκο ποσό ΕΝΦΙΑ για την ακίνητη περιουσία μου;

Καταρχήν, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις φορολογητέες αξίες των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων σας που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ και να τις συγκρίνετε με την αξία των ακινήτων που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για τα έτη 2011, 2012 και 2013, τα οποία επίσης έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στο Taxisnet. Αν φέτος η αξία των ακινήτων σας είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι τότε έχετε ήδη εντοπίσει έναν από τους λόγους για τον οποίο χρεωθήκατε επιπλέον ποσά. Στα αγροτεμάχια, επειδή η φορολογητέα αξία τους αναγράφεται μόνο στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ κι όχι και στα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ, η αναζήτηση των αιτιών για τυχόν υπέρογκες χρεώσεις θα πρέπει να εστιαστεί στο εάν η αναγραφόμενη αξία «βγάζει μάτι» ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τιμή της περιοχής που ανήκει το ακίνητο.

5. Έχω ετήσιο εισόδημα 6.000 ευρώ και έχω ένα μόνο διαμέρισμα επιφάνειας 70 τετραγωνικών μέτρων στο όνομά του. Με βάση το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρώσω 223,30 ευρώ φόρο. Προβλέπεται μείωση του φόρου;

Eπειδή το εισόδημά είναι μικρότερο των 9.000 ευρώ και η επιφάνεια του ακινήτου μικρότερη των 150 τ.μ. προβλέπεται έκπτωση φόρου 50%. Με το καινούργιο εκκαθαριστικό ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 50% δηλαδή 111,65 ευρώ.

Συνηθισμένα λάθη

6. Πώς θα εντοπίσω τυχόν άλλα λάθη μου ή παραλείψεις μου στη συμπλήρωση του Ε9 που πιθανόν έχουν γίνει αιτία για να χρεωθώ με σημαντικά υψηλό ποσό ΕΝΦΙΑ.;

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι καθορίστηκαν κι άλλοι δυσμενείς για τους φορολογούμενους κανόνες υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ σε περιπτώσεις λαθών και ελλείψεων στη συμπλήρωση του Ε9. Ελέγξτε λοιπόν εάν υπάγεστε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• Μη αναγραφή ή αναγραφή λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

• Μη αναγραφή ή αναγραφή λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

• Μη συμπλήρωση του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωση ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.

• Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

• Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

• Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Μετά τις 15 Σεπτ εμβρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλεί ψεων στο Ε9

7. Διαπίστωσα λάθη στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ λόγω λανθασμένης αναγραφής κάποιων στοιχείων των ακινήτων μου στο Ε9, με αποτέλεσμα να καλούμαι να πληρώσω περισσότερο φόρο. Πώς θα τα διορθώσω;

Θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής διορθωτικών δηλώσεων Ε9, μέσω της επαναλειτουργίας της σχετικής εφαρμογής στο σύστημα Τaxisnet ώστε όσες περιπτώσεις υπέρογκων χρεώσεων οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις των ίδιων των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση του Ε9 να καταστεί δυνατό να διορθωθούν. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων Ε9 θα τεθεί σε λειτουργία μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Το χρονικό περιθώριο που έχουν οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τα Ε9 τους είναι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο θα πρέπει να σπεύσουν για την υποβολή τους πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου, που λήγει η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, ώστε να μειώσουν το τελικό ποσό του φόρου που οφείλουν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.

8. Πότε θα αναρτηθούν στο Τaxisnet τα νέα εκκαθαριστικά και τα νέα ειδοποιητήρια και σε πόσες, τελικά, μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να εξοφληθεί ο νέος φόρος;

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, στους λογαριασμούς που έχουν οι φορολογούμενοι στο Τaxisnet θα αναρτηθούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ. Για όσους δεν έχουν προβλήματα με υπέρογκες χρεώσεις, τα εκκαθαριστικά θα είναι ίδια με τα αρχικά, όσον αφορά στα στοιχεία των δηλωθέντων ακινήτων, στις φορολογητέες αξίες τους, στα επιμέρους ποσά και στο τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρωθεί. Για όσους έχουν χρεωθεί υπέρογκα ποσά με υπαιτιότητα του υπουργείου Οικονομικών (λόγω λαθών στο σύστημα υπολογισμού που εφαρμόστηκε) τα νέα εκκαθαριστικά θα αναγράφουν σημαντικά μειωμένα ποσά φορολογητέων αξιών για όλα ή για ορισμένα ακίνητά τους, καθώς επίσης και σημαντικά χαμηλότερα ποσά ΕΝΦΙΑ καθώς θα έχουν ληφθεί υπόψη οι βελτιωτικές αλλαγές που θα έχουν επέλθει στο σύστημα υπολογισμού του φόρου, με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έχει φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση. Για όσους έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω δικών τους λαθών ή παραλείψεων στη συμπλήρωση του Ε9, τα νέα εκκαθαριστικά θα είναι ίδια με τα αρχικά. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν εκ των υστέρων να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις Ε9 ώστε να επανεκδοθούν τα νέα με τους μειωμένους φόρους. Επιπλέον, μαζί με τα νέα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν και νέα ειδοποιητήρια που θα αναγράφουν 6 μηνιαίες δόσεις και νέες προθεσμίες εξόφλησης των δόσεων, από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Φεβρουαρίου.

Εκπτωση φόρου 60% για τα ημιτελή

9. Στο Ε9 των προηγούμενων ετών είχαν δηλώσει μια μονοκατοικία ότι είναι ημιτελής και σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να είχα έκπτωση φόρου 60%. Γιατί καλούμαι να πληρώσω το 100% του ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Τι θα πρέπει να κάνω τώρα;

Το πιο πιθανό είναι να μην έχετε επικαιροποιήσει τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου σας στη φετινή δήλωση Ε9. Δηλαδή, θα έπρεπε να είχατε υποβάλει Ε9 έτους 2014 και να ξαναδηλώνατε στον πίνακα 1 του Ε9 όλα τα στοιχεία για το ημιτελές κτίσματα που έχετε προσθέτοντας στη νέα στήλη 32, που προστέθηκε στο φετινό έντυπο (ειδικά για τις ανάγκες του ΕΝΦΙΑ) τον κωδικό 8 που δηλώνει ότι το κτίσμα αυτό είναι «κενό».

Τώρα πλέον, για να διορθώσετε την παράλειψή σας αυτή, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να σας δοθεί η δυνατότητα να υποβάλετε διορθωτική δήλωση Ε9. Τότε θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξαναδηλώσετε το ημιτελές κτίσμα σας με την προσθήκη του κωδικού 8 στη στήλη 32 προκειμένου να έχετε την έκπτωση 60% στον φόρο.

10. Είμαι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας αλλά ξέχασα να δηλώσω τον όροφο στο Ε9. Στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ καλούμαι να πληρώσω φόρο 480 ευρώ. Πώς θα διορθώσω το λάθος για να περιοριστεί ο φόρος;

Το υπουργείο Οικονομικών κατά το υπολογισμό του φόρου συμπλήρωσε από μόνο του βάσει «παραδοχών» ότι το διαμέρισμα βρίσκεται στον 6ο όροφο, με αποτέλεσμα να προκύπτει μεγαλύτερο ποσό φόρου. Θα πρέπει να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση και να δηλώσετε τον πραγματικό όροφο στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα.

11. Για ποιον λόγο έχω χρεωθεί με υπέρογκο φόρο για ένα αγροτεμάχιο με κτίσμα το οποίο δήλωσα στο Ε9;

Η νομοθεσία για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη, ο φόρος δεν πενταπλασιάζεται.

Σε περίπτωση κατά την οποία στον πίνακα 2 του Ε9 έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο (η στήλη 17) αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου (στη στήλη 17α ή 17β ή 17γ) τότε θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία. Συνεπώς, αν έχετε αγροτεμάχιο μέσα στο οποίο υπάρχει κάποιο κτίσμα, το οποίο δεν είναι κατοικία αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή κτίριο επαγγελματικής στέγης, ελέγξτε εάν το γεγονός αυτό το έχετε διευκρινίσει στο Ε9.

Συγκεκριμένα, ελέγξτε εάν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, που έχει αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στο Taxisnet, το συγκεκριμένο κτίσμα εμφανίζεται ως γεωργικό ή ως επαγγελματικό κτίσμα ή εάν εμφανίζεται να έχει δηλωθεί ως κατοικία.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται να έχει δηλωθεί ως «κατοικία», αυτό σημαίνει ότι παραλείψατε να δηλώσετε σωστά το είδος του κτίσματος στο Ε9 που υποβάλατε, με αποτέλεσμα το μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών να το έχει εκλάβει ως «κατοικία» και κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ να έχει πενταπλασιάσει τον φόρο του αγροτεμαχίου.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιμένετε για να αποκαταστήσετε την παράλειψή σας όταν θα σας επιτραπεί να υποβάλλετε διορθωτική δήλωση Ε9.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

Βρήκε τον μπελά του επειδή είπε την αλήθεια ο Βουλευτής κ. ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: "Από την Ευρώπη των Εθνών στην Ευρώπη των Κίναιδων δηλαδή αυτών που κινούν την αιδώ"

Ο Βουλευτής κ. ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ δέχεται αυτές τις ημέρες πληθώρα επιθέσεων απο κανάλια, εφημερίδες και διαδίκτυο διότι τόλμησε να πει το αυτονόητο. Τόλμησε να καταδικάσει τον γάμο του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου με ... άνδρα και βρήκε το μπελά του ο άνθρωπος. 

Έτσι ακριβώς και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήλεγξε τον Ηρώδη για μοιχεία και τιμωρήθηκε από τον Ηρώδη  με αποκεφαλισμό. Χτες μάλιστα η Εκκλησία τίμησε τη μνήμη του, 29 Αυγούστου.
Ο κ. Νικολόπουλος ως άλλος σύγχρονος Πρόδρομος ήλεγξε τις αμαρτίες της Δύσεως και δέχτηκε τα αρνητικά και απαξιωτικά σχόλια των "μέσων μαζικής ενημέρωσης (=αποχαύνωσης)". Τέτοια "Δημοκρατία" και τέτοια "Ευρώπη" δεν τη θέλομε!


Αυτή είναι η Δημοκρατία σου, πρώτον και ο Εκφυλισμός σου κατά δεύτερον, ω Γηραιά Ήπειρος, ω αμαρτωλή Δύση!

Ο Νίκος Νικολόπουλος είπε:
"Από την Ευρώπη των Εθνών στην Ευρώπη των Κίναιδων δηλαδή αυτών που κινούν την αιδώ"

Πού βάζεις υποψηφιότητα Νικολόπουλε να ρθούμε να σε ψηφίσουμε όλοι;Βλέπε σχετικά
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

29 Αυγ 2014

Σοκ στο Μαξίμου από αυγουστιάτικη δημοσκόπηση

Στα "τάρταρα" η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ - Ξορκίζουν τις πρόωρες εκλογές υπό τον φόβο της πανωλεθρίας και του διασυρμού

Με δεδομένο ότι οι Σαμαράς και Βενιζέλος ψάχνουν και ψάχνονται (το Newsbomb.gr σας έχει έγκαιρα ενημερώσει γι’ αυτό) τις δυνατότητες να πάνε σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο με στόχο να τις χρεώσουν στον Τσίπρα (να ξεκινήσουν δηλαδή νωρίτερα τις διαδικασίες εκλογής του νέου Προέδρου κι αν δεν συγκεντρωθούν οι αναγκαίες 180 ψήφοι να προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές), το επιτελείο του πρωθυπουργού παρήγγειλε μια «διερευνητική» δημοσκόπηση πριν λίγες μέρες.

Μάλιστα και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από εταιρία (γνωρίζουμε ποια είναι) με την οποία το Μαξίμου ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία, αφού «τα έσπασε» με άλλη γνωστή εταιρία με την οποία συνεργάζονταν επί χρόνια, λόγω… οφειλών προς αυτήν!

Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε –και αυτό επισημάνθηκε και απ’ την εταιρία που έκανε την έρευνα- ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο έχουν μεγάλη επισφάλεια, αφού λόγω θέρους και διακοπών το δείγμα δεν είναι απολύτως έγκυρο.

Ωστόσο η έρευνα έγινε, αφού παραγγέλθηκε.

Αλλά, κατά τις πληροφορίες μας τα αποτελέσματα ήταν εντελώς απογοητευτικά για την κυβέρνηση και τα συγκυβερνώντα κόμματα!

Συγκεκριμένα, η ΝΔ εμφανίζεται σε ποσοστά γύρω στο 15-16%, το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ποσοστά των ευρωεκλογών (γύρω στο 8%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται επίσης κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών (27-28%).

Άνοδο έχει η Χρυσή Αυγή, που κυμαίνεται κοντά στο 10%, ενώ οι ΑΝΕΛ κινούνται γύρω στο 5% και το ΚΚΕ κοντά στο 7%.

Το Ποτάμι επίσης κινείται πλησίον των ποσοστών των ευρωεκλογών (7-8%), ενώ η ΔΗΜΑΡ βρίσκεται σταθερά κάτω απ’ το όριο του 3%.

Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι η έρευνα προς το τέλος της συμπεριέλαβε και τις αντιδράσεις απ’ τον καταστροφικό ΕΝΦΙΑ, κάτι που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις, ότι θα εισπράξει μεγάλο κόστος η κυβέρνηση απ’ τις αθλιότητες που διέπραξε με αυτό το νέο δημευτικό στην ουσία φόρο!

Είναι ενδιαφέρον, να αναμένουμε την αντίδραση του Αντ. Σαμαρά, ο οποίος φυσικά και ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης και αν τα αποτελέσματά της θα αλλάξουν τους σχεδιασμούς του…Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

Αλώστε τα όλα. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ: «Τι δουλειά έχει μια ορθόδοξη θεολογική σχολή να διδάσκει το Ισλάμ σε μουσουλμάνους φοιτητές;».

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΣΟΚ Spiegel: Βόμβα 160 δισ. ευρώ απειλεί την ανάκαμψη της Ελλάδας


Spiegel: Βόμβα 160 δισ. ευρώ απειλεί την ανάκαμψη της Ελλάδας

«Η επιβολή της λιτότητας στην Ελλάδα γίνεται εμφανής: πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τους φόρους τους. Τα χρέη αυξάνονται μαζικά». Αυτά αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Spiegel σε δημοσίευμά του στην ηλεκτρονική του έκδοση.

«Η οικονομία της Ελλάδας ανακάμπτει σιγά-σιγά αλλά τώρα έρχεται ένα νέο χτύπημα: όλο και περισσότεροι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Μόνο τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου αυξήθηκαν τα φορολογικά χρέη κατά 7,2% όπως ανέφερε ο ελληνικός Τύπος την Τετάρτη επικαλούμενος το Υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο των οφειλόμενων φόρων ανέρχεται στα 67,9 δισ. ευρώ. Σε αυτούς έρχονται να προστεθούν 77 δισ. ληξιπρόθεσμα δάνεια καθώς και 15 δισ. ευρώ οφειλόμενες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία».

Το γερμανικό περιοδικό αθροίζει δηλαδή ένα ιδιωτικό χρέος της τάξης των 160 δισ. ευρώ που απειλεί να τινάξει στον αέρα την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

Δεν είναι μόνο το γνωστό περιοδικό, ωστόσο, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Ένα από τα κύρια θέματα σχολιασμού στο γερμανόφωνο τύπο είναι το νομοσχέδιο για την απαγόρευση επανεισόδου στην Γερμανία όσων μεταναστών έχουν καταχραστεί κοινωνικά επιδόματα και η επιβολή βαρύτερων ποινών. Η Süddeutsche Zeitung παρατηρεί: «Προσάπτει κανείς στους μετανάστες από την ανατολική Ευρώπη που έρχονται για να εργαστούν ότι το κάνουν για να πάρουν κοινωνικά επιδόματα όπως το Hartz IV και άλλα παρόμοια. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Μόνο ένας στους δέκα Ρουμάνους ή Βούλγαρους παίρνει κοινωνικό επίδομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για συμπλήρωμα στον άθλιο μισθό με τον οποίο πληρώνονται από τους εργοδότες τους. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, και όχι η κατάχρηση των κοινωνικών επιδομάτων: η εκμετάλλευση της ανάγκης των φτωχών μεταναστών».

Διαφορετική είναι η άποψη της Welt η οποία σχολιάζει: «Πιο αυστηρή εθνική νομοθεσία από αυτή που προβλέπεται στο νομοσχέδιο δεν επιτρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα υπάρχουν κυρώσεις απέναντι σε θρασείς απατεώνες και αυτό είναι σωστό».

Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt γράφει για την πολιτική λιτότητας που ακολουθεί η Γερμανία: «Στη Γερμανία το δημόσιο είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, αλλά και να τις επιβάλλει άμεσα. Απαιτούνται ωστόσο επιπλέον επενδύσεις στο δημόσιο τομέα ώστε να σταματήσει η καταστροφή των σχολείων, των δρόμων και των γεφυρών. Δημόσιο χρήμα θα πρέπει να επενδυθεί στο τομέα της έρευνας και καλύτερων συνθηκών για τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να μπορούν να κάνουν απόσβεση. Το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση αρνείται τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις δεν βλάπτει μόνο την οικονομία στη Γερμανία αλλά και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου που αντιμετωπίζουν κρίση. Για το λόγο αυτό είναι επικίνδυνο να ιεραρχεί κανείς υψηλότερα τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού από μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική για την Ευρώπη».


Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΠΗΓΑΝ ΠΡΩΤΟΙ Συγκλονιστική μαρτυρία αρχαιοκάπηλου για την Αμφίπολη: Ανοίγα τάφους, έπαιρνα χρυσά σκουλαρίκια, περιδέραια και καρφίτσες

Συγκλονιστική μαρτυρία αρχαιοκάπηλου για την Αμφίπολη: Ανοίγα τάφους, έπαιρνα χρυσά σκουλαρίκια, περιδέραια και καρφίτσες

Η ζωή του μοιάζει με μυθιστόρημα. Ο 82χρονος σήμερα Κ.Ε. ανακαλεί μνήμες από την εποχή, που ως παιδί, περιπλανιόταν στους αρχαιολογικούς χώρους της Αμφίπολης και εξομολογείται ότι- όπως πολλοί άλλοι κάτοικοι της περιοχής- άρχισε να επιδίδεται κι εκείνος στην παράνομη «συλλογή» πολύτιμων αντικειμένων από τάφους, τα οποία στην συνέχεια «πουλούσε στον έμπορο και έπαιρνε το μερτικό του». «Εδώ έσκαβαν όλοι....Οι αρχαιοκάπηλοι, όπως τους λένε, πάνε πρώτοι, οι αρχαιολόγοι φτάνουν μετά» αναφέρει ο 82χρονος που αποκαλύπτει ότι μετά το 1980, όλοι στην Αμφίπολη, προμηθεύτηκαν ανιχνευτές μετάλλων.

26.04.1956, Αμφίπολη: "Άρχισαν συστηματικές ανασκαφές στην Αμφίπολη σ' ένα μεγάλο νεκροταφείο για να προστατευτεί η περιοχή από την αρχαιοκαπηλία. Πήρα την απόφαση να αρχίσω, παρά τις αδυναμίες, για να διασωθεί το καταπληκτικό πλήθος των κτερισμάτων. Ο τόπος ήταν γεμάτος σκάμματα και τομείς αρχαιοκαπήλων".

Έτσι περιγράφει, στο ημερολόγιό του, ο αρχαιολόγος Δημήτρης Λαζαρίδης την αναγκαιότητα της έναρξης ανασκαφών στην Αμφίπολη και την προστασία της περιοχής από την Αρχαιολογική Εταιρεία, προκειμένου να χαρακτηριστεί άμεσα τότε, αρχαιολογικός χώρος, έτσι ώστε να βάλει "φρένο" στους αρχαιοκάπηλους, που πρόλαβαν πριν από αυτόν να ξεκινήσουν τις "εκσκαφές" και να συλήσουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Ο αρχαιολόγος Δ. Λαζαρίδης
Ο αρχαιολόγος Δ. Λαζαρίδης

"...Στην Αμφίπολη ήρθαμε με την οικογένειά μου, όταν ήμουν επτά ετών" θα θυμηθεί ο 82χρονος, σήμερα, Κ.Ε. που εξιστορεί στο πρακτορείο ΑΠΕ-ΜΠΕ πώς μπήκε ο ίδιος στο "βασίλειο" της (παράνομης) συλλογής αρχαίων αντικειμένων, που αφθονούσαν, όχι μόνο στους αρχαιολογικούς χώρους της Αμφίπολης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Η ζωή του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα. Ακόμα και σήμερα, στα βαθιά γηρατειά, η καρδιά του "χορεύει" κάτω από το στήθος, όταν μιλάει για το παρελθόν και τις (παράνομες) ανασκαφικές δραστηριότητές του.

Αρχαιολόγοι το 1979, αριστερά δεύτερη η Κ. Περιστέρη
Αρχαιολόγοι το 1979, αριστερά δεύτερη η Κ. Περιστέρη

Έφτασε για να σκάψει, από τις Σέρρες μέχρι και στις Μυκήνες, ενώ -όπως λέει, γελώντας- στη Βεργίνα έσκαψε πριν από τον Μανόλη Ανδρόνικο...

"Οι αρχαιοκάπηλοι, όπως τους λένε, πάνε πρώτοι, οι αρχαιολόγοι φτάνουν μετά" μας λέει και ξετυλίγει κάποιες πτυχές μιας διαδρομής, που παρόμοια διήνυσαν και διανύουν νύχτες, σε κάμπους και βουνά, χιλιάδες άλλοι "συνάδελφοί" του, κατακυριευμένοι, όπως κι αυτός, από το πάθος του σκαψίματος ή -αν θέλετε- τον "πυρετό του χρυσού".

Συγκλονιστική μαρτυρία αρχαιοκάπηλου για την Αμφίπολη: Ανοίγα τάφους, έπαιρνα χρυσά σκουλαρίκια, περιδέραια και καρφίτσες

Παιδί πάμφτωχης προσφυγικής οικογένειας, άφησε μαζί με τους δικούς του, το 1927, τη Δράμα, με τα πολλά κουνούπια και την ελονοσία και κατέφυγαν νοτιότερα, στην Αμφίπολη.

"Τα πολλά κουνούπια της λίμνης και η ελονοσία ανάγκασαν τότε τους πρόσφυγες να φύγουν από εκεί. Άφησαν τότε τα ζώα τους ελεύθερα να τους οδηγήσουν- όπου εκείνα θα ησύχαζαν, εκεί θα εγκατασταίνονταν. Έτσι διάλεξαν και εγκαταστάθηκαν στον σημερινό οικισμό της Αμφίπολης που τότε τού δώσανε το όνομα Νεοχώρι (Γενίκιοη)" εξιστορεί ο 82χρονος.

Συγκλονιστική μαρτυρία αρχαιοκάπηλου για την Αμφίπολη: Ανοίγα τάφους, έπαιρνα χρυσά σκουλαρίκια, περιδέραια και καρφίτσες

"Η οικογένειά μου ήρθε από τη Δράμα το 1944. Ήμασταν κτηνοτρόφοι. Θυμάμαι που πήγαιναν τα γίδια να βοσκήσουν ψηλά εκεί, στον λόφο Καστά, είχε πολύ αέρα και μου άρεζε να ανεβαίνω στην κορυφή... Το 1953, πήγα φαντάρος. Στο χωριό είχε πολύ φτώχεια… Όταν γύρισα, μαζί με τον αδερφό μου ξεκινήσαμε να βγάζουμε τις οβίδες από τον λόφο. Είχαν μείνει πολλές από τον Βαλκανικό πόλεμο. Βγάζαμε μολύβια και 'τούντσια' και τα πουλούσαμε στη Θεσσαλονίκη, δώδεκα δραχμές το κιλό. Τις βρίσκαμε εύκολα, γιατί, όταν χτυπούσε η οβίδα, άφηνε ίχνη καπνού στα βράχια, ήταν ζεστή και άφηνε καπνούς. Υπήρχαν, όμως, τρύπες που δεν είχαν καπνούς. Σκάψαμε... ήταν τάφοι. Έτσι άρχισαν όλα" λέει ο Κ.Ε., "ξεδιπλώνοντας" τις μνήμες του στις πρώτες εκσκαφές των τυμβωρύχων και τις θεαματικές ανακαλύψεις τους.

"Εδώ έσκαβαν όλοι" θα μας πει, για να προσθέσει: "ο τόπος είναι ημίβραχος, έσκαβες δέκα πόντους και φαινόταν, αν ήταν σκαμμένος ο τάφος. Σκάβαμε κυρίως στην Ακρόπολη, απέναντι από το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο, στα 'καλά μνήματα', έμειναν οι πλούσιοι εκεί. Άνοιξα πολλούς τάφους: αν ήταν γυναικείος ο τάφος, βρίσκαμε χρυσά σκουλαρίκια, περιδέραια και καρφίτσες, αν ήταν αντρικός κάποια αντικείμενα και δακτυλίδια. Πηγαίναμε βράδυ, ήμασταν το πολύ δυο-τρεις. Τα πουλούσαμε στον έμπορο και ο καθένας έπαιρνε το μερτικό τους. Η συναλλαγή γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Αν έβρισκες κάτι, έπαιρνες τον έμπορο και του το έλεγες. Έβρισκαν και αγαλματίδια και τα πουλούσαν στους μεγάλους αρχαιοκάπηλους ή σε αυτούς που έκαναν συλλογές".

Το 1955 -συνεχίζει- "ήρθε ο αρχαιολόγος από την Καβάλα, ο Δημήτρης Λαζαρίδης και ξεκίνησε τις αρχαιολογικές εργασίες. Είχα βρει τότε τριάντα αγαλματίδια, δούλευα στον δρόμο και άνοιγα τη διακλάδωση προς το χωριό μέσα, φαρδαίναμε τον δρόμο, τριάντα κούκλες, περιστέρια "αλεπές" και γυναικεία πρόσωπα, τα παρέδωσα στο Λαζαρίδη. Δεν μου έδωσαν καμία αμοιβή... Μια μέρα, καθώς άνοιγε τον δρόμο η μπουλντόζα, πετάχτηκε ένα κεφάλι μαρμάρινο. Το παρέδωσα και αυτό, αλλά λεφτά δεν πήρα ακόμη".


Ο αρχαιολόγος Δημήτρης Λαζαρίδης

1964-1965: "Μετά την έρευνα του νεκροταφείου, προχώρησα στην έρευνα της πόλης. Επιχείρησα ένα πλήθος δοκιμαστικών τομών στην ομαλή έκταση της Αμφίπολης, όπου υπήρχαν οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Οι έρευνες αυτές ήταν άκαρπες. Εντούτοις πίστευα ότι εδώ θα έπρεπε να βρισκόταν ο σημαντικότερος χώρος της πόλης και ίσως η Αγορά. Την πεποίθησή μου ενίσχυε το γεγονός ότι οι παλαιότεροι κάτοικοι του χωριού ονόμαζαν αυτό το χώρο Μπεζεστένι και ότι εδώ αποκαλύπτονταν, όταν όργωναν, αξιόλογα τυχαία ευρήματα, όπως επιγραφές και αγάλματα. Η πόλη αυτή, που έγινε αποικία των Αθηναίων στα χρόνια του Περικλή, δηλαδή την εποχή της μεγάλης ακμής της Αθήνας, είμαι βέβαιος πως ήταν ένα μεγάλο κοσμοπολίτικο κέντρο. Από τα πιο μακρινά μέρη υπήρχαν παροικίες στην Αμφίπολη. Και, φυσικά, υπήρχαν ντόπια εργαστήρια κοσμημάτων, γλυπτών, αγγειοπλαστικής" γράφει στο ημερολόγιό του ο Δημήτρης Λαζαρίδης.

"Εμείς δείξαμε τον Λαζαρίδη που ήταν η Νεκρόπολη" θα πει ο 82χρονος Κ.Ε.

Ο τύμβος της Αμφίπολης από ψηλά.

"Αλλά, όμως, το πλέον αξιόλογο κτίριο ήτο ναός παλαιοχριστιανικών χρόνων αποκαλυφθείς εις τη θέσιν Μπεζεστένι και εντός αγρού του Ιωσήφ Ευθυμιάδη, ανατολικώς της αποκαλυφθείσης εν έτει 1961 κιονοστοιχίας... Εντός της Κοινότητας Αμφιπόλεως, όπισθεν της οικίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου, κατά τη διάνοιξη των θεμελίων δια την οικοδομήν της εκκλησίας του χωριού, είχε διαπιστωθεί η ύπαρξις ορθογώνιου σκάμματος επί του μαλακού βράχου... Διαπιστώθη ούτως ότι πρόκειται περί λαξευτού τάφου εκ των λεγόμενων μακεδονικών Ταφή, δεν διαπιστώθει ούδ΄ανευρέθησαν οστά" αναφέρει ο Δημήτρης Λαζαρίδης στα Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας έτους 1964, διαπιστώνοντας ότι αρχαιολογικοί τάφοι υπήρχαν, αλλά ήταν άδειοι.

"Ο Λαζαρίδης έβγαινε με μια τσάντα στο χωριό και μάζευε ό,τι μπορούσε, ζητούσε ό,τι είχε βρει ο καθένας να του το παραδώσει και τότε τα παρέδωσα και εγώ" σημειώνει ο Κ.Ε., η δράση του οποίου θα "φτάσει" μακριά και πέρα πλέον από την Αμφίπολη.

"Εγώ άρχισα από τους πρώτους" θα ομολογήσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και θα συμπληρώσει: "πήγα παντού -μέχρι τις Μυκήνες- πηγαίναμε δύο- τρία άτομα, ξέραμε πού ήταν, ψάχνοντας τα έβρισκες. Πήγα στη Βεργίνα πριν από τον Ανδρόνικο. Ήμασταν τέσσερα άτομα και πήγαμε τρία μέτρα βάθος, βρήκαμε ένα φτυάρι σπασμένο, πήγαν άλλοι πριν από εμάς" θα πει απογοητευμένος και θα τονίσει: "πρώτα πάνε οι αρχαιοκάπηλοι σε έναν αρχαιολογικό χώρο και μετά οι αρχαιολόγοι... αυτοί διαβάζουν μόνο στα βιβλία...".

"Στην Ορμύλια της Χαλκιδικής με συνέλαβαν. Αλλά δεν ήμουν εκεί, το κάνανε συνωμοσία ο διοικητής Ασφαλείας, ο Οικ., με άλλα 'κοπρόσκυλα' της δουλειάς, τρώγανε μαζί φαίνεται, πλήρωσα 1.700.000 δραχμές, για να μην μείνω φυλακή, για μένα και τον αδερφό μου, είπαν πως οδηγούσα μπουλντόζα: εγώ δίπλωμα δεν είχα... Θυμάμαι, ένα βράδυ του 1977 ήμασταν στο Μελισσουργό της Ν. Απολλωνίας, κάτω στον δρόμο -Παζαρούδα λέγεται το χωριό- εκεί ψάχναμε, κάποιος μας πρόδωσε και ήρθε η αστυνομία, μας έπιασε και μας πήγε στα Λαγκαδίκια. Εγώ ήμουν τολμηρός, θαρραλέος. Εγώ θα την κοπανήσω, είπα στον αδερφό μου, βγαίνω από την πόρτα και τρέχω, δύο τη νύχτα, πάω στον ταξιτζή στον γιο του προέδρου. Ήταν μια γριά Πόντια, δικιά μας. 'πάντον, όπου θέλει, μπορεί να έχει άρρωστο' λέει του γιου της. Τού λέω Θεσσαλονίκη πρέπει να πάω, έχω άρρωστο στο νοσοκομείο- ψέματα τού είπα. Το πρωί παίρνει ο διοικητής και μου λέει: την κοπάνησες, έτσι;. Τι να κάνω, τού είπα... Έτσι, ένα βράδυ έφυγα και από τη Ζίχνη. Δικαστήκαμε, έφαγα πενήντα μέρες φυλακή, πληρώσαμε... Τώρα είναι κακούργημα, τότε ήταν πλημμέλημα. Δεν πλήρωναν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, δεν υπήρχε ούτε φύλακας, ούτε τίποτα, ούτε ήταν χαρακτηρισμένα αρχαιολογικά. Πολλή φτώχεια. Με αυτά ίσα ίσα που συντηρούνταν ο κόσμος... άλλοι έπαιρναν τα λεφτά" μας λέει ο Κ.Ε., χωρίς, ωστόσο, να μας αποκαλύπτει ποιοι τα έπαιρναν.

"Μετά το 1980, όλοι στην Αμφίπολη πήραν μηχανήματα ανιχνευτές. Τριάντα άτομα κάνανε όλη τη δουλειά- ήταν και Διοικητές μέσα και αυτοί μπερδεύονταν με τα αρχαία. Το 1994 παρέδωσα κάποια αντικείμενα στην αρχαιολογική υπηρεσία, τα εκτίμησαν με ένα ποσό, αλλά ακόμη δεν μου τα πλήρωσαν. Το 2006 τους παρέδωσα πέντε χάλκινα και δύο ασημένια νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων, ένα χάλκινο νόμισμα βυζαντινών χρόνων, ένα στάθμιο και μία χάλκινη αιχμή βέλους. Τα κοστολόγησαν περίπου 900 ευρώ, αλλά δεν μου τα πληρώσανε ακόμη" συμπληρώνει και μας δείχνει και αποδεικτικά στοιχεία των όσων υποστηρίζει.

"Τώρα τα παράτησα, γέρασα... Στις τελευταίες ανασκαφές στον Τύμβο Καστά, εγώ έδειξα στον αρχιφύλακα της Περιστέρη την είσοδο του Τύμβου. Τού έδωσα και σχεδιάγραμμα, το έχουν" θα μας πει, με έκδηλη την υπερηφάνεια στο βλέμμα και τη φωνή, προτού μας αποχαιρετήσει.

"Οργιάζουν", στη Μεσολακιά, οι φήμες και οι συζητήσεις για την αρχαιοκαπηλία

Την ίδια ώρα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αμφίπολη, στη γνωστή πλέον Μεσολακιά, οι φήμες για την αρχαιοκαπηλία δίνουν και παίρνουν. "Υπήρχαν άνθρωποι στην Αμφίπολη που δεν δούλεψαν ποτέ, μάζευαν μπίλιες και έβρισκαν και τα νομίσματα. Τα νομίσματα τα έβρισκες περπατώντας. Εμείς ήμασταν αγρότες, αυτοί όλη μέρα έψαχναν και όλη τη νύχτα έσκαβαν" θα μας πουν και θα συνεχίσουν: "Όταν ξεκίνησαν να ανοίγουν τους τάφους, ερχόταν κόσμος από όλες τις περιοχές, είχαν διασυνδέσεις παντού. Τους συνελάμβαναν, πήγαιναν στα δικαστήρια. Τους έβαζαν από τη μια πόρτα και από την άλλη τους έβγαζαν. Είχαν... μπάρμπα στην Κορώνη. Έτρωγαν πολλοί από αυτή τη δουλειά... Αν πούμε πολλά, θα γίνουμε κακοί" θα μας πουν κάτοικοι της Μεσολακιάς, διατηρώντας την ανωνυμία τους, αλλά χωρίς να μας αποκρύψουν πως και αυτοί έβρισκαν διάφορα νομίσματα στα χωράφια τους.

"Παλιά ψάχνανε με τσάπες, άρπαζαν ό,τι μπορούσαν και έφευγαν, γι' αυτό και βρήκαμε πολλά νομίσματα και αγαλματίδια στους τάφους. Σήμερα, είναι αλλιώς. Όσο για το 'κύκλωμα', αυτό μπορεί να είναι κλειστό, αλλά τα νέα μαθαίνονται γρήγορα -από τον έναν στον άλλο. Αν γίνει η αρχή, σε βρίσκουν εύκολα" θα δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Σερραίος, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, για να προσθέσει:

"Πριν από δυο χρόνια, μετά από εξάμηνες παρακολουθήσεις, προσήγαγαν περισσότερα από 120 άτομα στη Β. Ελλάδα με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλίας, έπιασαν και τον 'εγκέφαλο' και αρκετοί είναι στη φυλακ... Με παρακολουθούσαν και μένα, κάνανε έρευνα και στο σπίτι. Δεν είχα τίποτα, παρά μόνο ένα 'βρώμικο' τηλέφωνο μέσα σε έξι μήνες, που ήθελε κάποιος να μου πουλήσει νομίσματα. Σε ένα κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας δεν υπάρχει τρόπος για να μπεις ή να βγεις. Ερασιτέχνες δεν υπάρχουν. Όταν βγάζεις κέρδος από αυτή τη δουλειά, τότε είσαι επαγγελματίας".

Ο ίδιος υποστηρίζει πως οι πρώτοι αρχαιοκάπηλοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες: "Το πρωί τους έθαβαν και το βράδυ τους έκλεβαν. Όπου είχε χρυσό, άνοιγαν μια τρύπα και τα έπαιρναν. Κάποιοι λένε ότι οι Ρωμαίοι εκπαίδευαν και μαϊμούδες… μαϊμού την έκανε τη δουλειά, τα μάζευε και τα πήγαινε στην τρύπα. Ο τρύπες δεν γίνονταν τυχαία... Οι εννιά στους δέκα στην Αμφίπολη έκαναν αυτή τη δουλειά και πολλοί πέθαναν από τις αναθυμιάσεις".

Από την πλευρά του, ο επί 12 χρόνια συνεργάτης του Δημήτρη Λαζαρίδη, Κώστας Βαρύτας, θυμάται: "Όταν ανοίγαμε έναν τάφο με τον Δημήτρη τον Λαζαρίδη, ο αρχαιολόγος μας απομάκρυνε για να πάρει, όπως έλεγε, ο τάφος αέρα. Όταν βρέθηκε ο μεγάλος τάφος, κάτω από το μουσείο, ο Λαζαρίδης μας είπε να φύγουμε όλοι μακριά για να μην πάθει κάποιος κανένα κακό. Ήταν πολλοί αυτοί οι αρχαιοκάπηλοι που πέθαναν τότε από τις αναθυμιάσεις".

Την ίδια ώρα, στο μικρό καφενεδάκι της Μεσολακιάς, η συζήτηση γυρίζει από ένα "κοινό μυστικό", όπως το αποκαλούν οι περισσότεροι θαμώνες: όσοι είναι οι κάτοικοι της Αμφίπολης, σε διπλάσιο αριθμό θα έβρισκες στα σπίτια τους ανιχνευτές μετάλλων...

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ... »