ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

2 Σεπ 2014

Μέσα σε λίγα λεπτά θα εκδίδονται πλέον οι αστυνομικές ταυτότητες


Μέσα σε λίγα λεπτά θα εκδίδονται πλέον οι αστυνομικές ταυτότητες

Μέσα σε λίγα λεπτά θα μπορούν στο εξής οι πολίτες να παραλαμβάνουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας. Η νέα διαδικασία που ξεκινά πιλοτικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας εντός των προσεχών ημερών και από τον επόμενο μήνα θα εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια, προβλέπει την προσκόμιση μόνο δύο φωτογραφιών στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς περαιτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη διασύνδεση των αστυνομικών τμημάτων με τα δημοτολόγια.

Ειδικότερα με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημόσιας Τάξης, θεσμοθετείται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας συνοπτικά θα διαμορφωθεί ως εξής:

  • Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.

  • Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά.

  • Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις.

  • Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.

  • Το δελτίο ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Με τον τρόπο αυτό:

- Κερδίζουν χρόνο και γλιτώνουν κόπο οι πολίτες

- Εξοικονομούνται πάνω από 200.000 ανθρωποώρες εργασίας δημοτικών υπαλλήλων και αστυνομικών υπαλλήλων ετησίως

- Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι και ενέργεια από τις εκτυπώσεις και τις πολλαπλές μετακινήσεις των πολιτών