ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

9 Οκτ 2014

Κι όμως το 95% των Καρκίνων μπορούμε να το ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ. (VIDEO)

Αλήθειες για τον καρκίνο. Δρ. Μουρούτης