ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

14 Νοε 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Τα τοπωνύμια της Κρήτης, Χανιά, 3, 4 και 5 Ιουλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Πλατεία Αγίου Τίτου, 73100  Χανιά                                              Χανιά  12 – 6 - 2014

E-mail  info@ilaek.org

Τηλ. 28210 97930 , 28210 90168

 

Πληροφορίες : Κώστας Μουτζούρης , τηλ. 697 34 34 555

 Ε-mail  kostasmoutzouris@hotmail.gr 

 

 

 

                                         ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

 

                  Τα τοπωνύμια της Κρήτης

 

 

                        Χανιά,  3, 4 και  5  Ιουλίου  2015

 

 

                      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

       Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης οργανώνει συνέδριο στα Χανιά, στις  3,4 και 5  Ιουλίου 2015 με θέμα « Τα τοπωνύμια της Κρήτης » και καλεί  τους ερευνητές , τους καταγραφείς και μελετητές των τοπωνυμίων της Κρήτης να λάβουν μέρος σ’ αυτό.

 

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι  τις 30 Νοεμβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ilaek.org .

 

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση ) και το θέμα της ανακοίνωσης.

 

Η περίληψη της ανακοίνωσης ( εκτάσεως μιας  δακτυλογραφημένης περίπου σελίδας ) θα πρέπει να σταλεί, στην ίδια διεύθυνση,  μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015.

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

 

 

 

 

                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

 

    

                                    Κώστας Μουτζούρης, γραμματέας