ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

3 Νοε 2014

Τα Πανεπιστήμια της Κύπρου ΔΕΝ αναγνωρίζονται πλέον ως Πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Τα Πανεπιστήμια της Κύπρου ΔΕΝ αναγνωρίζονται πλέον ως ... Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αντί η Ελλάδα να ενισχύσει την Κύπρο που είναι ΜΟΝΗ της στην καρδιά του Ισλαμικού Κόσμου, της "κόβει τα πόδια" ακαδημαϊκώς. Προφανώς είναι μια Τιμωρία διότι οι Κύπριοι τόλμησαν και επέτρεψαν ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Tουλάχιστον ας έμενε η αναγνώριση στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου! Αλλά το πήρε η μπάλλα και αυτό!!!

Διαβάστε 
 Αίρεται το ομοταγές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες έχουν κριθεί ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι., και οι τίτλοι τους δεν θα αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014.

Αναλυτικά:
Ο ΔΟΑΤΑΠ διευκρινίζει  ότι, η αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου, ως ισοτίμων προς τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., πρέπει απαραιτήτως να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (απόφαση Δ.Σ. 145/14-02-2014), στις οποίες περιλαμβάνεται και η οριστική πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου (Ε.Α.Ι.Π.).
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 14 Φεβρουαρίου 2014 (Πρακτικό 145) συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π : 
1. Για την αξιολόγηση και αναγνώριση της ισοτιμίας προγραμμάτων ή/και τίτλων σπουδών που παρέχονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, θα πρέπει, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3328/2005, να συντρέχουν σωρευτικά, πέραν των άλλων, και οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Α) Τα ιδρύματα να έχουν λάβει Τελική Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και 
Β) Η καταχώριση των προγραμμάτων σπουδών στη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου (ΕΑΙΠ) να είναι οριστική χωρίς την αναμονή περαιτέρω βελτιώσεων. 
2. Αίρεται το ομοταγές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες έχουν κριθεί ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι., και οι τίτλοι τους δεν θα αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014.

ΠΗΓΗ: