ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

4 Δεκ 2014

Φωτογραφίες από το Σαλέρνο, Μέρος 3. Νάπολη και στο βάθος ο Βεζούβιος

Φωτογραφίες από το Σαλέρνο, Μέρος 3. Νάπολη και στο βάθος ο Βεζούβιος

Νίκος Μαστοράκης
Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Σαλέρνο,
Σαλέρνο, Ιταλία