ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

23 Ιαν 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Τα Κρητικά Μοιρολόγια, 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2015 (Κώστας Μουτζούρης, Πρόεδρος)

                              ΚΕΝΤΡΟ  ΚΡΗΤΙΚΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

 

Έδρα : Βαρβάροι ( Μυρτιά ) Ηρακλείου                           Χανιά  2  Δεκεμβρίου  2014

 

Ταχ. Διεύθυνση :  8ης Δεκεμβρίου  4

        73132   Χανιά

 

Ε-mail  Kostasmoutzouris@hotmail.gr

 

Τηλ.  28210 59049   ,   697 34 34 555  

 

 

                                        ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

                    Τα Κρητικά Μοιρολόγια  

 

 

                              13, 14 και 15 Νοεμβρίου  2015 

 

 

                            Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   

 

 

  Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας οργανώνει συνέδριο, στις 13, 14 και 15 Νοεμβρίου  2015, με θέμα « Τα Κρητικά Μοιρολόγια » και καλεί τους ερευνητές,

τους καταγραφείς και τους μελετητές των κρητικών μοιρολογίων να λάβουν μέρος σ' αυτό.

 

  Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  :  kostasmoutzouris@hotmail.gr .

 

  Στη δήλωση θα υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση ) και το θέμα της ανακοίνωσης.

 

  Η περίληψη της ανακοίνωσης ( εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης περίπου σελίδας) θα σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.

 

  Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

 

  Η πόλη και ο χώρος διεξαγωγής των εργασιών του συνεδρίου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

 

                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας

 

                                  Κώστας Μουτζούρης, πρόεδρος