ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

13 Ιαν 2015

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. Φραγκίκος Μπατζιάς μιλάει ξανά για το Βιβλίο του Νίκου Μαστοράκη "ΚΡΗΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ"

Σε συνέχεια αυτού http://www.romioi.com/2014/12/e-6986526484.html
(κάντε κλικ) ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. Φραγκίκος
Μπατζιάς μιλάει ξανά για το Βιβλίο του Νίκου Μαστοράκη "ΚΡΗΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ"


Αγαπητέ Νίκο,

Διάβασα περισσότερα διηγήματα από το βιβλίο σου και πιστεύω ότι, πέραν
του λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, θα είναι μελλοντικώς πολύτιμα και για
μια διεπιστημονική κατηγορία ιστορικών / κοινωνιολόγων / λαογράφων που
ασχολούνται με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στο παρελθόν σε
συγκεκριμένες κοινωνίες όπου λόγος και συμπεριφορά / νοοτροπία δεν
αποκλίνουν σημαντικά ή/και δεν έχουν τυποποιηθεί γύρω από έναν μέσο
όρο, αντιπροσωπευτικό της υψηλής εντροπίας που τείνει να επικρατήσει
μακροχρόνια στα μεγάλα αστικά κέντρα, ως αποτέλεσμα του 2ου
θερμοδυναμικού αξιώματος στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι τόσο μεγάλη η
ανάγκη για τέτοιου είδους υλικό, ώστε η παραπάνω κατηγορία επιστημόνων
καταφεύγει ακόμη και σε καταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις στο
μακρινό παρελθόν (δωρεές, κληρονομιές, μεταβιβάσεις), όπου
περιγράφονται (με υποκειμενικό τρόπο βέβαια αφού εκφράζουν γνώμες /
απόψεις / απόψεις / στάσεις κοινών ανθρώπων) ορισμένες πράξεις και
επομένως απεικονίζονται οι σχέσεις ανθρώπων που ανήκουν μάλιστα και σε
τελείως διαφορετικά κοινωνικά / οικονομικά / πολιτισμικά στρώματα ή
και με εθνικές / θρησκευτικές διαφοροποιήσεις (ιδιαίτερα σε
κοσμοπολίτικες κοινωνίες, όπως της προ του 1922 Σμύρνης, που έχω
υπ'όψη μου).

Και πάλι στέλνουμε τις πλέον θερμές ευχές μας σε όλους σας για το 2015

Φραγκίσκος Μπατζιάς
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Βιογραφικό του κ. Μπατζιά http://www.wseas.org/cms.action?id=6980