ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

2 Ιαν 2015

Ο δικός μας Άη-Βασίλης (Μανώλης Συλλιγνάκης, εκ Σφάκας) για μια ακόμα χρονιά έφτασε στης "Στείας το Λιμάνι"


Ο δικός μας Άη-Βασίλης (Μανώλης Συλλιγνάκης, εκ Σφάκας) για μια ακόμα χρονιά έφτασε στης "Στείας το Λιμάνι"