ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

6 Φεβ 2015

Πρόσφατες Φωτογραφίες από τα εργαστήρια μας στην Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο - Μέρος 1

Πρόσφατες Φωτογραφίες από τα εργαστήρια μας στην Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο - Μέρος 1

Νίκος Μαστοράκης
Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Σαλέρνο, Ιταλίας -- Καθηγητής Πολυτεχνείου Σόφιας, Βουλγαρία
https://scholar.google.gr/citations?user=ZhxzN_4AAAAJ&hl=en&oi=ao