ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

20 Φεβ 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Τα Κρητικά Μοιρολόγια (Πρόεδρος / Οργανωτής: ο λαογράφος κ. Κώστας Μουτζούρης)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Τα Κρητικά Μοιρολόγια 
Ανώγεια, Εκθεσιακός Χώρος Αγροτικής Τράπεζας

 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2015 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος Ανωγείων οργανώνουν συνέδριο στ' 
Ανώγεια, στις 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2015, με θέμα « Τα Κρητικά Μοιρολόγια » 
και καλούν τους ερευνητές, τους καταγραφείς και τους μελετητές των κρητικών 
μοιρολογίων να λάβουν μέρος σ' αυτό. 

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 
2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : kostasmoutzouris@hotmail.gr .
Στη δήλωση θα υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 
τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) και το θέμα της ανακοίνωσης.
Η περίληψη της ανακοίνωσης (εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης περίπου 
σελίδας) θα σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες 
ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.