ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

12 Μαρ 2015

Πώς είδε το χωριό μας, Σφάκα, η διακεκριμμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κραϊόβας (Ρoυμανία) κ. 'Αιντα Μπουλουκέα

Πώς είδε το χωριό μας, Σφάκα, η διακεκριμμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κραϊόβας (Ρoυμανία) κ. 'Αιντα Μπουλουκέα

From: Aida Bulucea
Date: 12 March 2015 at 18:08
Subject: ΣΦΑΚΑ. Βίντεο.
To: Nikos Mastorakis

Dear Niko,

I watch the Video https://www.youtube.com/watch?v=tgtfp7ZTa60 and I cannot believe the landscape is real. Sfaka is the most wonderful land of this world, a true corner of Heaven. It is not only about the green of forest and white of houses and Church, from all village is emerging the feeling of relief, this must be the happiness on Earth.

Mrs. Despina Kouroupakis is a GREAT LADY!!!

Please, take care of you, Niko! I thank you so much for let me about this marvellous Video on ROMIOI.com

My Warmest Regards,
Aida


Σημείωση:  Με την Άιντα συνεργάζομαι ερευνητικά και έχουμε πλήθος κοινών επιστημονικών εργασιών. Δείτε τις εδω https://scholar.google.bg/scholar?start=10&q=Bulucea+Mastorakis&hl=bg&as_sdt=0,5