ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

15 Απρ 2015

Ελληνογαλλική επιστημονική συνάντηση: "Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ: Εικονομαχία σε Δύση και Ανατολή."

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ο Σύλλογος ERE (Entre deux Mers Region d'Europe) και ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος Χανίων έχουν την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην Ελληνογαλλική επιστημονική συνάντηση με τίτλο:

Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ: Εικονομαχία σε Δύση και Ανατολή.

Περισσότερες Πληροφορίες: Αμαλία Κοτσάκη: kotsaki@arch.tuc.gr 

Ομιλίες:

Anne Marie Cοcula, ομότιμη καθηγήτρια της Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Bordeaux Montaigne
- Η εικονομαχία στην Ευρώπη του 16ου αιώνα

Αθανάσιος Μαΐλης, Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων. 
- Η βυζαντινή εικονομαχία: μια προειδοποίηση από το παρελθόν.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, ώρα 18.30, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρσενάλι, Χανιά.
Με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.
Τη συνάντηση συνοδεύει έκθεση σχολιασμένων επιστημονικά φωτογραφιών με μνημεία της Κρήτης, προϊόν συνεργασιών του ERE στα Χανιά.


Η Πρόεδρος του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
Αμαλία Κωτσάκη


Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ERE
Bernard Larrieu


Η Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων
Στέλλα Κουτσουπάκη 


INVITATION
Le Centre de l'Architecture Méditerranéenne, l'Association E.R.E. (Entre deux Mers Région d'Europe) et l'Association Franco-Hellénique de la Canée ont l'honneur et la joie de vous inviter à la rencontre scientifique franco-hellénique ayant comme thème :


LA QUERELLE DES ICONES : L'Iconoclasme en Occident et en Orient


Interventions :
Anne Marie COCULA, Professeur émérite d'Histoire moderne, Université Bordeaux Montaigne
- L'iconoclasme européen au XVIe s.

Dr Athanasios Mailis, Archéologue au Service des Antiquités Byzantines de la Canée
- L'Iconoclasme Byzantin : Un avertissement du passé

Mercredi 22 Avril 2015, à 18.30, Centre de l'Architecture Méditerranéenne
Traduction parallèle en grec. 


Le Centre accueille une exposition de photos sur les monuments de Crète avec des commentaires scientifiques, issues des échanges culturels de l'E.R.E. à la Canée.


La Présidente du Centre de l'Architecture Méditerranéenne
Amalia Kotsaki


Le Président de l'Association E.R.E
Bernard Larrieu


La Présidente de l'Association Franco-Hellénique de la Canée
Stella Koutsoupaki