ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

16 Μαΐ 2015

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Διακρίνονται Τουρκοκρητικοί στο Ηράκλειο (με τα μουστάκια) και Μπάνιο
μπροστά από το Μέγαρο Φυτάκη.


www.romioi.com


Πηγή: Γιώργος Βιτώρος