ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

27 Μαΐ 2015

'Eκδήλωση ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν Παρασκευὴ 29 Μαΐου 2015 καὶ ὥρα 19.00,ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς σᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐκδήλωση ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν Παρασκευὴ 29 Μαΐου 2015 καὶ ὥρα 19.00, στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ κεντρικοῦ  κτηρίου τοῦ Συλλόγου. Μετὰ ἀπὸ πρόλογο τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου,  ὁ Ὁμότ. Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 κ. Εὐάγγελος Χρυσὸς θὰ ἐκφωνήσει ἐπετειακὸ λόγο μὲ θέμα: 

 «Ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης: μία “ἔσωθεν Ἅλωσις”;». 

 Θὰ ἀκολουθήσει Χορωδιακὸ πρόγραμμα μὲ τὸ Ἐργαστήρι Ψαλτικῆς
 ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Χοράρχη κου Ἀθανασίου Παϊβανᾶ. 
 Ἡ παρουσία σας θὰ ἀποτελέση τιμὴ γιὰ τοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκδηλώσεως
 καὶ γιὰ τὸν Σύλλογο.

 Ὁ Πρόεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Καθηγητὴς Ἐμμανουὴλ Μικρογιαννάκης Ἀν. Καθηγητὴς Βασ. Λ. Κωνσταντινόπουλος

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΤΣΗ 8, 10561 ΑΘΗΝΑΙ • ΤΗΛ. : 210.3221917 • ΦΑΞ :210.3249398

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.lsparnas.gr • ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : lsparnas@otenet.gr