ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

16 Ιουν 2015

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) και το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα τεθούν στη διάθεση των μουσουλμάνων της πρωτεύουσας για τη Λύση της Νηστείας του Ραμαζανιού.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) και το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας
θα τεθούν στη διάθεση των μουσουλμάνων της πρωτεύουσας για τη Λύση της
Νηστείας του Ραμαζανιού.

Αυτό αποφασίτηκε μετά από συνεργασία εκπρόσωπων των συναρμόδιων
Υπουργείων (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο του
σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Οι δύο χώροι είχαν χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό και στο παρελθόν.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση
των χώρων αυτών, καλούνται να καταθέσουν εγγράφως στα Διοικητικά
Συμβούλια του Σ.Ε.Φ. και του Ο.Α.Κ.Α. τις αιτήσεις τους μέχρι τις 9
Ιουλίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή σωματεία περιοχών της χώρας, όπου δεν
έχουν προβλεφθεί χώροι προσευχής για μουσουλμάνους, καλούνται να
απευθυνθούν στους κατά τόπους Δήμους.

www.romioi.com