ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

7 Ιουλ 2015

Μην τους παρακαλάτε άλλο. ΕΥΡΩ. Ένα Νόμισμα καταδικασμένο σε θάνατο;

Κεντρικός Τραπεζίτης Λετονίας: Η νομισματική ένωση ετοιμάζεται για μια
ζωή χωρίς ένα μέλος. Ένα Νόμισμα καταδικασμένο σε θάνατο.

Ο lmars Rimsevics, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, που
εκπροσωπεί το νεότερο μέλος της ευρωζώνης τη Λετονία, παραδέχθηκε ότι
η νομισματική ένωση ετοιμάζεται για μια ζωή χωρίς ένα μέλος.

Σήμερα είπε ότι " Το ελληνικό έθνος στάθηκε γενναίο και έθεσε τον
εαυτό του ψηφίζοντας, εκτός ευρωζώνης".

Συνέχισε λέγοντας ότι "το συνολικό αποτέλεσμα είναι ότι βλέπουμε ένα
κράτος που δεν κράτησε τις υποσχέσεις του, που δεν έχει κάνει τις
απαραίτητες εργασίες και μπορεί να βγει εκτός ευρωζώνης μια μέρα. Και
αυτό σημαίνει ότι η ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να γίνει ισχυρότερη".

Όπως είπε, η εισαγωγή ενός άλλου νομίσματος στην Ελλάδα είναι το πιο
ρεαλιστικό σενάριο.