ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

16 Αυγ 2015

Τιμητική εκδήλωση για 11 παλιούς βιολατόρους των βορεινών χωριών της Σητείας. Οι διοργανωτές όμως ξέχασαν να συμπεριλάβουν από τη Σφάκα τους: Γεώργιο Φραγκιαδάκη (Φραγκιαδογιώργη), Νίκο Περράκη και Νίκο Μαριδάκη (Μαριδονικολή). Τo romioi.com διορθώνει.

Τιμητική εκδήλωση για 11 παλιούς βιολατόρους των βορεινών χωριών της Σητείας. Οι διοργανωτές όμως ξέχασαν να συμπεριλάβουν από τη Σφάκα τους: Γεώργιο Φραγκιαδάκη (Φραγκιαδογιώργη), Νίκο Περράκη και Νίκο Μαριδάκη (Μαριδονικολή). Τo romioi.com διορθώνει.

https://www.youtube.com/watch?v=x_yqr14qXgw