ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

29 Αυγ 2015

Μουσικά Νέα: α) Τετράχορδη ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΥΡΑ Κρήτης. β) Δημήτρης Μπετίνης


α) Τετράχορδη ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΥΡΑ Κρήτης:β) Κοντυλιές Ρε Ματζόρε - Τετράχορδη Λύρα - Δημήτρης Μπετίνης - Έξω Μουλιανά, 23 Αυγούστου 2015


γ) Συρτά Φα Ματζόρε και Συρτά Ρε Ματζόρε - Τρίχορδη Λύρα - Δημήτρης Μπετίνης - Έξω Μουλιανά, 23 Αυγούστου 2015
Δημοσίευση στο romioi.com