ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

14 Αυγ 2015

Mερικές ακόμα Φωτογραφίες από το Σαλέρνο. Σαλέρνο, Ιούνιος 2015


Mερικές ακόμα Φωτογραφίες από το Σαλέρνο.
Σαλέρνο, Ιούνιος 2015


Νίκος Ε. Μαστοράκης
Επισκέπτης Καθηγητής
Πανεπιστημίου Σαλέρνο
Σαλέρνο, Ιταλία
https://scholar.google.com/citations?user=ZhxzN_4AAAAJ&hl=el


Παλιότερες Φωτογραφίες

http://www.romioi.com/2014/12/blog-post_81.html

http://www.romioi.com/2014/11/blog-post_29.html

http://www.romioi.com/2014/12/4.html