ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

15 Οκτ 2015

Ελληνικοί ερευνητικοί φορείς στους 50 κορυφαίους της Ε.Ε.

Κόντρα στο ρεύμα της «διαρροής εγκεφάλων» στο εξωτερικό, οι επιστήμονες που παραμένουν στην Ελλάδα καταφέρνουν να έχουν δυναμική παρουσία στην Ευρώπη, προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικά κονδύλια για τη χώρα μας. Είναι ενδεικτικό ότι τέσσερις ελληνικοί ερευνητικοί φορείς βρίσκονται ανάμεσα στους 50 κορυφαίους στην Ευρώπη, με βάση τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, έχοντας εξασφαλίσει περίπου 271 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημη κατάταξη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αποτίμηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα κατά την περίοδο 2007- 2013, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καταλαμβάνει την 15η θέση, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) την 16η θέση, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) την 30η θέση και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» την 31η θέση. Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, στον κλάδο των πανεπιστημίων είναι τα βρετανικά Κέμπριτζ, Οξφόρδη και Imperial College και στον κλάδο των ερευνητικών κέντρων το γαλλικό Centre National de la Recherche Scientifique, το γερμανικό Fraunhofer-Gesellschaft και η γαλλική Commissariat a l' Energie Atomique et aux Energies Alternatives.

Αναλυτικά, μέχρι το 2014, η Ελλάδα συμμετείχε σε 2.470 συμβόλαια ερευνητικής συνεργασίας με 3.706 Έλληνες επιστήμονες, σε σύνολο 30.719 συμμετεχόντων επιστημόνων από όλη την Ε.Ε. Το συνολικό ποσό που προσέλκυσαν επιστήμονες από ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και από τον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιδόσεις που πέτυχαν βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από διάφορα κέντρα χωρών που θεωρούνται επιστημονικά προηγμένες, ενώ στην κατάταξη που έγινε δεν ελήφθη υπόψη ο αριθμός ερευνητών που υπηρετούν στα ερευνητικά κέντρα και ο οποίος είναι μικρότερος για τους ελληνικούς φορείς.

«Oι πόροι από την Ε.Ε. δεν θα είχαν εισρεύσει στην Ελλάδα χωρίς τις πρωτοβουλίες των επιστημόνων που εργάζονται σε αυτούς τους φορείς», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θέτοντας ως προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης την ανακοπή του «brain drain».

Μετανάστευσαν 20.281 επιστήμονες 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloοmberg σε πρόσφατη έρευνά του, την πενταετία 2009-2014 μετανάστευσαν από την Ελλάδα συνολικά 20.281 επιστήμονες. Την αντίστοιχη πενταετία 2000-2005, ο αριθμός ήταν 2.552.

Το υπουργείο σχεδιάζει τη χορήγηση υποτροφιών και τη χρηματοδότηση με 40 εκατομμύρια ευρώ των στρατηγικών σχεδίων των ερευνητικών κέντρων μέσα στην επόμενη τριετία. Παράλληλα, δρομολογείται η δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία και θα αποτελείται από ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Οι δημόσιοι πόροι θα προέρχονται κατεξοχήν από το ΕΣΠΑ, ενώ οι ιδιωτικοί πόροι σε πρώτη φάση θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.