ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

17 Οκτ 2015

ΤΟΥΡΛΩΤΙΑΝΑ ΝΕΑ. Τεύχος 96

Κάμετε κλικ εδώ
https://drive.google.com/file/d/0B-5qQ7qDrwpZT1JMbFBqalhLWEpPRGE1c1hLSUdkcWdZRTVR/view?usp=sharing

Στη Φωτογραφία η Τουρλωτή όπως φαίνεται από τη Σφάκα.

Ε! Πόσες φορές δεν εκύτταξα αν το παράθυρο του Ταχυδρομείου Τουρλωτής είχε κλείσει και ο αείμνηστος πατέρας μου Εμμανουήλ Ν. Μαστοράκης  είχε τελειώσει την καθημερινή εργασία του για να ρθει στο σπίτι μας!