ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

1 Οκτ 2015

Νόστος

Ποίημα 

Ανάθεμα σε ξενητειά, να μπόρου να σου φύγω
να γυάερνα στο σπίτι μας στη Σφάκα, εκειά στον Πύργο
Να σου μολάρω από 'παέ απατηλή Αθήνα,
να ρθω στο σπίτι απού' μασταν πού'χε μιαν κρεβατίνα

Να μη με γνοιάζει τίποτα, να ζω ονειρεμένα,
και να μονιάζω, πού και πού, πρόσωπα αγαπημένα

Στον άνεμο και η δουλειά, και τα χαρτιά να σκίσω,
και ρθω μια μέρα στο χωριό να ξανακατοικίσω

Ποια Μοίρα εμένα εμοίρανε που 'θελε το κακό μου,
και ήφηκα παντοτινά το όμορφο χωριό μου;

Άχι και να 'μουναι πουλί, να πέτου παραπάνω,
να ζήσω εκειά απ'αγαπώ ίσαμε να ποθάνω

Στο καφενείο τον καφέ π' αχνίζει να μυρίζω,
και κάθε ανάμνηση παλιά στο νου να κανακίζω

Να κάθομαι και να θωρώ στο πέλαγο ψαράδες,
και να φωνιάζουν των παιδιών οι ακριβές μανάδες

Απ' το σαρνίτσι μας νερό να βγάνω, να 'νεσύρνω,
και νά' χω μια φοινοκαλιά τσ' αυλές να παρασύρνω

Να ξανασάξω παραστιές, μουρέλα να φυτέψω,
κι αμπέλια άνοιξη καιρού να σκάψω, να κλαδέψω

Και το χειμώνα, ανέ γροικώ βροντές κατά κοντίς μου,
είναι ο Θειός και λέει μου τα λάθη τση ζωής μου

Τσ' αργατινές να τη φιλιώ σκιας στ' ονείρατά μου,
την πρώτη μου αγαπητική πού 'γειρε στην καρδιά μου

Την Κυριακή, στην εκκλησά, να στέκω στο ψαλτήρι,
και να στελιώνομε χορό στο κάθε πανηγύρι

Στο κοιμητήρι το ιερό να ανάφτω το καντήλι,
του κύρη και τση μάνας μου σαν έρχεται το δείλι

Κι όντε τον κύκλο τση ζωής κι εγώ 'ποτελειώσω,
χώμα στο τόπο να γενώ απ' αγαπούσα τόσο.

Νίκος Μαστοράκης, 1-10-2015

Γιατί γράφτηκαν αυτά τα δίστιχα
------------------------------------------------
Επειδή ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σφάκας,
κ. Ι. Ν. Φραγκιαδάκης ανήρτησε φωτογραφίες από τη γειτονιά μας (δική του και δική μου) 
στη Σφάκα στο Facebook
Η δική μου απάντηση έρχεται με αυτές τις μαντινιάδες:

Περισσότερα
https://www.facebook.com/people/Nikos-Mastorakis/100010317192806