ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

28 Δεκ 2015

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ζήτησε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Β.Σόιμπλε.
Προφανώς τέτοιος στρατός θα ελέγχεται πλήρως από τη Γερμανία όπως ήδη
ελέγχεται το Ευρώ και η Οικονομία της Ευρωζώνης. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΣΟ'Ι'ΜΠΛΕ τώρα, κύριοι Εθνικοί Κυβερνήτες, πριν η Γερμανία αλώσει
πλήρως την Ευρωπα'ι'κή Ήπειρο με αυτόν τον ύπουλο τρόπο.