ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

3 Ιαν 2016

Ο αριθμός 2016 εμφανίζει μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά

Ο αριθμός 2016 εμφανίζει μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά πχ διαιρείται με το 2, 4, 8, 16, 32, 3, 9, 7, 14 κλπ ουσιαστικά 2016 = 2 εις την 5η επί 3 εις το τετράγωνο επί 7. Έχει όμως κι άλλες ιδιότητες. Όπως 2016 = 45*45-3*3 δηλαδή διαφορά τετραγώνων. Το 2016 δεν είναι τέλειο τετράγωνο. Το πιο κοντινό μας τέλειο τετράγωνο θα είναι το 2025. Άλλες ιδιότητες του 2016 μπορούν να βρεθούν εδώ: lisari.blogspot.com/2015/12/1.html?m=1