ΡΩΜΙΟΙ (Γιατί Ρωμιοί)

21 Ιαν 2016

Γιατί πέφτει διεθνώς η τιμή του πετρελαίου; ΜΙΑ ΑΝΗΘΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

Πρέπει να ξέρουμε ότι η οικονομία της Ρωσσίας στηρίζεται στο πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να χτυπήσουμε τη Ρωσσία (χωρίς πόλεμο) δεν έχουμε παρά να βρούμε τρόπο να ρίξουμε την τιμή του πετρελαίου. ΕΥΡΩΠΗ + ΗΠΑ αυτό κάνουν. Οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις προς το Ιράν αυτόν τον μεγάλο πωλητή πετρελαίου ώστε να αρχίζει να διοχετεύει και το Ιράν πετρέλαιο στην αγορά, ενώ σε συνεννόηση με τα Αραβικά Εμιράτα ρίχνουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου στην αγορά. Θέλει λοιπόν να εξοντώσει η ΕΥΡΩΠΗ μαζί με τις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ την Ρωσσία και διαλέγουν την κατακρήμνιση της αγοράς πετρελαίου με τεράστιες αρνητικές συνέπειες για τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες.
Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση και εξήγηση. Νίκος Μαστοράκης.